Teamplayers

Teamplayers


Teamplayers betekent ‘samen presteren’: energiek in teamverband werken aan een projectopdracht(en) en uitvoeringsopdracht(en) uit de beroepspraktijk, met een resultaat waar een opdrachtgever op rekent. Samen vormen studenten van de vier opleidingen een projectteam waarin zij een jaar lang, één dag in de week, een projectopdracht werken. De infographic Teamplayers geeft in èèn oogopslag weer hoe het proces gedurende een jaar verloopt.

Interesse in een Teamplayers project voor schooljaar 20-21?, vragen over het concept? Stuur dan een mail met het ingevulde aanvraagformulier naar info@bureau-sport.nl.

Teamplayers Projecten


Gemiva-svg Activiteiten Centrum Sparring
De hoofdopdracht is vooral het organiseren van een evenementen week waarin gezonde leefstijl centraal staat. Wekelijks krijg je te maken me het stimuleren van een sport activiteit en hoe kunnen wij binnen onze keuken/fitness de gezonde leefstijl doorvoeren.

Haagse Schoolsport Olympiade
De Haagse Schoolsport Olympiade is een sport evenement voor alle Haagse P.O. scholen (groep 8) wat op twee dagen (totaal circa 3200 leerlingen) op en rond de sportcampus Zuiderpark gehouden gaat worden. Tijdens deze twee dagen moet de Olympische sfeer goed naar voren komen in oa opening en sluitingsceremonie. De leerlingen strijden tegen elkaar in een aantal Olympische teams/ en individuele sporten. Onderdeel is het kennismaken met een nieuwe of onbekende sport voor de doelgroep. Dit kan in samenwerking met Jeugdsportcoaches, sportverenigingen in Den Haag, sportbonden en/of de KNVLO. Het thema gezonde leefstijl en vitaliteit moet letterlijk en figuurlijk verwerkt worden inde HSSO 2021

Meer informatie over dit project is op dit moment helaas niet bekend. Neem contact op met Bureau-Sport voor meer informatie.
BalanceBuddy
Stichting BalanceBuddy traint studenten met een relevante achtergrond op tot eet-en beweegmaatjes. Deze maatjes worden gekoppeld aan hulpbehoevende gezinnen, waarbij de focus ligt op het kind. Het maatje begeleidt voornamelijk het kind naar een gezondere leefstijl maar let er ook op dat hierbij de ouders gestimuleerd en betrokken worden.

3SSport
3SSport is een sportbedrijf wat alle kinderen in Nederland wil laten sporten, bewegen en plezier hebben onder goede begeleiding! De afgelopen jaren heeft 3SSport haar aanbod met diensten uitgebreid om scholen, verenigingen en organisaties zoveel mogelijk te ontzorgen. 3SSport zet zich in voor het verzorgen van lessen bewegingsonderwijs, organisatie en begeleiding van sportdagen, BSO en TSO sportactiviteiten verzorgen, sportclinics, Koningsspelen, ontwikkeling- en management van sportprojecten en verenigingsmanagement. De opdracht bij 3SSport is gericht op sportstimulering en sportparticipatie. De opdracht voor het teamplayers project bestaat uit meerdere onderdelen; een deel onderzoek, aansluitend een sportplan opstellen, het uitvoeren van het sportplan en het verkopen en promoten van het sportplan. Samen met je andere teamplayers ga jij de uitdaging aan om zoveel mogelijk kinderen aan het sporten en bewegen te krijgen waarbij plezier en goede begeleiding van belang is!

Multisport Leidschendam Voorburg
Clinics organiseren op scholen om Multisport te promoten. Contacten onderhouden met samenwerkende sportverenigingen. Communicatie met alle stakeholders verzorgen en uitvoeren. Op financieel gebied de uitdaging voor co-financiering voor de uitvoering van multisport. Denk hierbij ook aan het opstellen van een Sponsorplan. Dit alles met als doel meer kinderen aan het bewegen te krijgen en te houden. Concrete doelen minimaal 10 kinderen per activiteit en een doorstroom van 20% naar de reguliere sportverenigingen.

Campus - Student Life & Sports
Team Campus ‘student life & sports’ Team Campus zet zich in voor een optimaal leef- en leerklimaat voor studenten in en buiten De Haagse Hogeschool. Team Campus draagt bij aan het succes van studenten door hen met een warm welkom, sport en evenementen te verbinden aan de hogeschool en hun opleiding. Een prettige en veilige studieomgeving draagt bij aan het welzijn en daarmee studiesucces. Team Campus geeft studenten de kans om zich buiten het curriculum verder te ontplooien. Dit informeel curriculum is ondersteunend aan het formele curriculum en sluit aan op de WIN-kompassen (Wereldburgerschap, Internationalisering en Netwerkhogeschool).

Koninklijke Nederlands Korfbal Verbond
Het scholenkampioenschap Beachkorfbal is afgelopen jaar opgezet en blijkt een groot succes te kunnen worden. Het is de perfectie manier om kinderen enthousiast te krijgen en vooral ook om de kinderen op een leuke manier te laten sporten met veel actie, dynamiek en sfeer. Daarbij past het ook goed in de uitstraling van Den Haag Beachstad die de gemeente graag wil zijn. Den Haag is een stad waar het korfbal een belangrijke sport is en waar behoorlijk wat Beach courts zijn aangelegd. Kansen genoeg om een dergelijk toernooi te kunnen organiseren. Naast het organiseren van het grote eindtoernooi wordt er verwacht dat jullie zoveel mogelijk clinics verzorgen op de diverse beachvelden. De doelgroep voor de clinics is groep 5-8

Sociale Sportschool
Welzijnsorganisatie Voor Welzijn ondersteunt bewoners van jong tot oud. Daarbij worden de mogelijkheden en talenten van mensen benut. Met de sociale sportschool wordt kwetsbare ouderen de mogelijkheid geboden om op een nieuwe manier deel te nemen aan sport maar ook in contact te treden met andere Hagenaars. Het biedt een kans op meedoen op geheel eigen wijze. De sociale sportschool is een nieuw project.

Buro Coach
Ontwikkelen, onderzoeken, organiseren, coördineren, uitvoeren samenwerken, acquireren, evalueren, metingen, reflecteren, begeleiden. Tijdens de teamplayers stagebij Bureau Coach, met als opdrachtgever Buro SAM, ben je bezig met alle bovengenoemde activiteiten. Je richt je op het vergroten van sportplezier door middel van trainersbegeleiding. Gedurende het project sta je continue in contact met NOC*NSF & Academie voor Sportkader (ASK) om trainersbegeleiding te vergroten. Daarnaast ben je bezig met het opzetten van een nieuwe organisatie en ga je in gesprek met vele externe partijen en sportbonden. Je volgt cursussen van NOC*NSF om de juiste kennis te krijgen en leert deze toe te passen in de praktijk. Elke teamplayer gaat aan de slag bij een vereniging in gemeente Den Haag met trainersbegeleiding! Samen met je andere teamplayers ga jij de uitdaging aan om de droom van Bureau Coach waar te maken: “270 verenigingen in Den Haag voorzien van één of meerdere trainersbegeleiders!” Mochten jullie nog vragen hebben betreffende deze stage, kunnen jullie ons bereiken op de volgende contact gegevens; E-mail: bureaucoach@outlook.com en/of 06-12852089

Jongerensport Mandelaplein
Kies voor buurthuis Mandelaplein! Buurthuis Mandelaplein zoekt vrouwelijke & mannelijke studenten die hun kennis, passie en enthousiasme voor o.a. sport, jongeren en voeding willen delen. Het buurthuis biedt je een leuke stageplek waar je met een diverse doelgroep te maken hebt, gevarieerde opdrachten krijgt en een hoop gezelligheid.

Tref.!
Escamp is een stadsdeel met een rijke sportgeschiedenis en vele prachtig gelegen sportaccommodaties. Het stadsdeel beschikt over de meeste en beste sportfaciliteiten van de stad, zoals De Uithof, Sportcampus Zuiderpark en de vele playgrounds en sportcomplexen in de diverse wijken. Maar de 70.000 inwoners van de vier lage SES wijken (Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust) ook wel achterstandswijken genoemd, sporten en bewegen gemiddeld minder dan hun stadgenoten. Ook zijn er veel problemen op gebied van werkloosheid, overgewicht en eenzaamheid en is er weinig sociale binding. De inwoners van Escamp hebben het daarmee een stuk minder goed dan inwoners in andere delen van de stad. Het Haags Sportkwartier (vanaf nu HSK) is een initiatief van de gemeente Den Haag om met sport en bewegen nieuwe energie en nieuw perspectief te bieden aan de bewoners van Escamp, specifiek de wijken Moerwijk, Vrederust, Morgenstond en Bouwlust. Het Haags Sportkwartier, tevens onderdeel van de RegioDeal Zuid-West Den Haag, heeft zichzelf ten doel gesteld om binnen tien jaar Escamp om te toveren van het minst actieve stadsdeel van Den Haag naar het meest actieve. Onderdeel daarvan is het openen van vier beweeglocaties, ook wel TREF-punten in de wijken Morgenstond, Moerwijk, Bouwlust en Vrederust. De focus doelgroepen voor 2020/2021 zijn: 1. Moeders van schoolgaande kinderen (primair onderwijs) 2. Senioren 55+ 3. Jeugd 12-17 jaar

Welzijn E25
E25 zet zich in voor jeugd en jongeren in Westland, Maassluis, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Om jongeren bewust te laten maken van bewegen en het plezier dat sport met zich mee brengt worden er 4 evenementen op jaarbasis georganiseerd. Hier wordt gestreefd om met zoveel mogelijk betrokken lokale partijen samen te werken.

Ipse de Bruggen, Moef beweegprogramma
Ipse de Bruggen is een organisatie die zorg biedt aan ruim 5000 mensen met een verstandelijke beperking op verschillende locaties in Zuid-Holland waaronder in Nootdorp en Delft. Dit gebeurt zowel op het gebied van wonen, dagbesteding, behandeling en recreëren voor alle leeftijdsgroepen.

Central Progress Voetbal academie
Central Progress is de voetbal academie die er naar streeft om hét wereldwijde centrum voor ontwikkeling te zijn. Dit realiseren wij door het veelzijdig trainen van atletische-, technische- en cognitieve vaardigheden bij kinderen tijdens het voetballen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Middin
Middin is een organisatie die ondersteuning geeft aan kinderen, volwassenen en ouderen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking of niet aangeboren hersenletsel. De organisatie heeft zo’n 2600 medewerkers die aan ruim 4400 cliënten ondersteuning bieden, verspreidt over ruim 180 locaties.

2SUR5 Samenwerking competitie
2SUR5 is een bedrijf die (buiten) sport activiteiten organiseert om samenwerken te bevorderen. Onze ambitie is om een landelijke samenwerkingscompetitie voor het voortgezet onderwijs op te zetten waarin uit iedere provincie van Nederland één team word samengesteld/geselecteerd die mee doet aan de grote landelijke finale. We stimuleren hiermee samenwerken op de school en in de klas.

Sport Networking
Sport Networking is een organisatie die via de BSV Zuiderpark en de Sport Impuls 'sport in beweging' het sporten in Den Haag Zuid-West verder wil intensiveren.

Meer informatie over dit project is op dit moment helaas niet bekend. Neem contact op met Bureau-Sport voor meer informatie.
Stichting Sport in Beeld
Bij Stichting Sport in Beeld (SSIB) doe je ervaring op in de sportevenementen branche. SSIB gebruikt de kracht van sport om de samenleving gezonder en leuker te maken. Haar grootste events zijn de bevrijdingsvuurestafette, Avond- en Zwemvierdaagse en de Drijvende IJsbaan. SSIB geeft je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in een start-up en verbeterplannen en adviezen te geven aan de organisatie. Verbeter en verrijk de events en ga jouw plannen in de praktijk uitvoeren! SSIB zoekt teamplayers die flexibel en verantwoordelijk zijn. Je wilt jong en oud in beweging zetten en ruimte hebben voor eigen initiatief. Je houdt van Leiden, in een klein team werken en een borrel op z’n tijd.

Onderwijsevents
Nieuw ontwikkelde handboek inbedding verschillende evenementen in de onderwijsorganisatie: 1. Landkamp 2.Waterkamp 3. Winterkamp 4. Hademi 5. Klaasfolklore.

Haagse Rugby club
De Haagsche Rugby Club, vele jaren toonaangevend in het Nederlandse rugby, bestaat al meer dan 84-jaar. Daarmee is zij een van de oudste rugbyclubs in Nederland. HRC is een club waarbij het goed toeven is. Qua sfeer en professionaliteit. Een club met een goede jeugdopleiding en een club die voornamelijk drijft op eigen kracht. Op een enkeling na vormen spelers die het rugbyspel in Den Haag hebben geleerd door de jaren heen het eerste team.

Bureau-Sport
Bureau-Sport is de verbinding tussen studenten van de opleidingen Sportkunde, HALO van de Haagse Hogeschool en Lifestyle, Sport en Bewegen van ROC Mondriaan en de beroepspraktijk. Bureau-Sport speelt een prominente rol bij het vinden en het afstemmen van stages, projecten en afstudeeropdrachten. Bureau-Sport beheert de vacaturebank, zorgt ervoor dat studenten en opdrachtgevers met èèn klik een match hebben. Bureau-Sport werkt onder andere samen met WSDH, Topsport Den Haag en is gevestigd in de Sportcampus. Zoek je een Teamplayer functie waar ondernemen, coördineren en creëren bij elkaar komt, solliciteer dan bij Bureau-Sport.

Olympic Moves
Olympic Moves is de landelijke schoolsportcompetitie voor het VO. Tijdens regionale finales strijden jaarlijks 35.000 leerlingen in 16 sporten om een ticket voor de finale: Olympic Moves The School Final. 6.000 finalisten strijden op en rondom Papendal om het kampioenschap tijdens een dag vol sport, plezier en entertainment. Een dag die je niet wilt missen! Teamplayers organiseren in april de regionale finale in Den Haag op en rondom de Sportcampus. Meerdere sporten op een dag voor tientallen scholen uit de omgeving, een leuke uitdaging! Tijdens The School Final op Papendal worden de teamplayers ook ingezet als wedstrijdleiding. Extra filmpjes te zien bij 'meer informatie'

BSV De Mussen
De sportvereniging van de Schilderswijk. Wil jij op een vernieuwende manier mede verantwoordelijk zijn om sport in de Schilderswijk te organiseren? En onderdeel zijn van een enthousiast jong team vanuit diverse opleidingen? Wordt lid van de BSV Teamplayers!

Voor Welzijn (jeugdwerk Mariahoeve)
VOOR Welzijn organiseert activiteiten voor jong en oud. Zo leren we mensen kennen, en bij problemen makkelijk helpen voor de problemen escaleren. VOOR Welzijn wil samen met de Teamplayers in opdracht van de gemeente twee grote wijkactiviteiten organiseren in Mariahoeve (Stadsdeel Haagse Hout).

Schakenbosch
Schakenbosch is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische klachten of een lichte verstandelijke beperking (LVB). In een veilige omgeving werken jongeren op Schakenbosch aan de toekomst, aan zichzelf en aan de relatie met ouders of voogden. Met als doel: weer in de maatschappij wonen en leven. Het verder ontwikkelen van individuele en groepsgerichte sportmomenten op indicatie en als aanbod voor de vrije tijd. Zoals het begeleiden van jongeren bij de sportmomenten en van en naar de activiteiten op het terrein als wel daarbuiten. Met name de instuif sport en spel. Daarnaast advies en begeleiding bij voeding. Onderzoeken wat het effect is op het gedrag en mogelijk het welbevinden en de gezondheid door regelmatig intensief te sporten en op voeding en slaap te letten.

Beweegloket
Clinics bij zorginstellingen organiseren met als doel naamsbekendheid Beweegloket en motiveren mensen met een beperking te sporten en bewegen. Als friend (buddy) mee met cliënten van het Beweegloket naar sport of beweegactiviteiten.

Hoeksche Waard Actief
Hoeksche Waard Actief verbindt vraag en aanbod op het gebied van sport & cultuur. Dit doen wij in opdracht van de gemeente(s) in de Hoeksche Waard. Wij richten ons voor de inwoners van de Hoeksche Waard op thema's: - Sport- en cultuurparticipatie - Kinderen op gezond gewicht - Krachtige verenigingen - Vitale senioren - Positief opgroeiklimaat - Integratie van statushouders

Evenementen aan de kust van Zuid-Holland
Beleving aan Zee is een actief en creatief evenementenbureau, gevestigd in het prachtige Scheveningen. Wij organiseren uitjes voor bedrijven en particulieren op verschillende locaties langs de Zuid-Hollandse kust. 

Double Sports Pijnacker
Double Sports biedt uitvoering, organisatie en coördinatie van sport en spelactiviteiten voor met name het onderwijs, de kinderopvang, welzijnsinstanties en gemeenten. Alle activiteiten van Double Sports worden verzorgd door sportprofessionals die sport en spel kunnen onderwijzen aan jong tot oud.

Ren4Sport
Onderzoek doen naar TSO , wat zij goed lopende concepten en hoe kunnen die op de locaties van R4Sport worden ingezet. Op jonge leeftijd gaan bewegen krijgt steeds meer aandacht en peutergym is daar een antwoord op. Waar liggen de kansen, welke locaties zijn geschikt en welke beweegprogramma's sluiten aan bij deze kleine bewegers. De Teamplayers gaan ook aan de slag met een marketing-communicatie plan. Niet alleen bedenken maar ook gaan uitvoeren.

Double Sports Zoeterwoude
Iedereen verdient een kans om te sporten en bewegen en Double Sports maakt zich hier hard voor. Double Sports brengt haar passie voor sport over door professionele sportworkshops, educatieve sportlessen en deskundig advies te leveren waarbij de ontwikkeling van de samenleving, de groep/vereniging en het individu niet wordt vergeten.

Mooi Welzijn, Escamp II
MOOI staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van omgeving en individu. MOOI heeft één motto en één visie: ‘MOOI verbindt mensen’. Dit uit zich in het uitgebreide aanbod aan diensten, cursussen en activiteiten voor jong en oud. Vanuit verschillende locaties in Den Haag en Zoetermeer en omstreken zetten zij zich in voor het verbeteren van het welzijn in de buurt, wijk en stad. MOOI is een professionele organisatie die als maatschappelijk ondernemer samen met burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten vorm en inhoud geeft aan modern welzijnswerk.

Bouwlust schoolsport team
Het Bouwlust Schoolsport Team bestaat uit een samenwerkingsverband tussen 6 verschillende basisscholen in de wijk bouwlust. We verzorgen het naschoolse sport aanbod in de wijk en we proberen de kinderen op verschillende manieren met sport in aanraking te laten komen. Zo zijn we in 2016/2017 onder andere een paardrijdproject gestart en kunnen de kinderen na schooltijd paardrijden bij Hippisch Centrum Westland.

Organisatie Koningsspelen Team4Talent
Opdrachtomschrijving: Organiseren van de Koningsspelen 2021 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor zo'n 2000 kinderen van meerdere basisscholen op verschillende locaties. Sinds 2013 zijn de combinatiefunctionarissen van Team4Talent in de gemeente Pijnacker-Nootdorp actief op alle (21) scholen, bij vier kinderopvangaanbieders en vijf sportverenigingen. Deze collectieve aanpak heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Door het organiseren en aanbieden van activiteiten en projecten op school, bij de bso, de sportvereniging, in de wijk of de buurt, is op consequente en gestructureerde wijze bijgedragen aan het stimuleren van de sport- en beweegdeelname onder de jeugd.

Voor Welzijn Loosduinen
Welzijnsorganisatie VÓÓR Welzijn is actief in de Haagse wijken/stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Ypenburg, Leidsche veen en Haagse Hout. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en geven wij hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Onze integrale dienstverlening is gebaseerd op de vraag van bewoners. Daar waar nodig is gaan wij er actief op af.

Meer informatie over dit project is op dit moment helaas niet bekend. Neem contact op met Bureau-Sport voor meer informatie.
Triodus
Over Triodus Buiten het feit dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij door te spelen, waardoor zij ervaringen opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Kinderopvang heeft dus een belangrijke meerwaarde voor kinderen. Bij Triodus Kinderopvang ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. Omdat kinderen situaties op verschillende wijze beleven, is het eindresultaat voor ieder kind anders. Zo kleurt een kind op zijn eigen manier de wereld. We vertrouwen op de nieuwsgierigheid van kinderen. Op hun eigen manier en met hun eigen talenten en vaardigheden leren zij de wereld zelfbewust tegemoet te treden. Op onze locaties bieden wij kinderen ervaringen die aansluiten bij hun interesse en ontwikkelingsniveau, waardoor zij zich op een gezonde manier kunnen ontplooien. De Teamplayer opdracht Voor ons Teamplayer project zijn wij op zoek naar enthousiaste studenten die van aanpakken houden. Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hierin is van belang. Wij zijn op zoek naar eenvoudig aan te pakken handvaten voor onze pedagogisch medewerkers op het gebied van sporten, bewegen en gezonde voeding. Hoe kunnen wij bij Triodus bijvoorbeeld ons aanbod tijdens eetmomenten gezonder en bewuster maken? Ditzelfde geldt voor activiteiten op kinderniveau, wederom op gebied van sporten, bewegen en gezonde voeding. Hoe kunnen wij bij Triodus dit op de werkvloer toepassen en omzetten in leuke, toegankelijke activiteiten voor kinderen? Dit zal in hoofdlijnen jouw opdracht zijn volgend jaar.

Meer informatie over dit project is op dit moment helaas niet bekend. Neem contact op met Bureau-Sport voor meer informatie.
Krajicek Foundation
De Krajicek Foundation wil kinderen en jongeren in aandachtswijken intensief begeleiden en motiveren om dichtbij huis - met elkaar - te spelen en te sporten. Zo kunnen zij zich in een veilige omgeving op een gezonde en positieve manier ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor de jeugd in hun buurt.

Jeugdvoetbalopleiding
Jeugdvoetbalopleiding is opgericht in 2005 door Mark de Horn. Door zijn jaren lange ervaring is jeugdvoetbalopleiding in staat om bij iedere vereniging en op ieder niveau een impuls voor de jeugdopleiding van de club te realiseren.

Fitste Bedrijf van Den Haag
Het vitaliteitsnetwerk FBDH is een programma van SAM. FBDH verbindt, inspireert en activeert grote organisaties voor meer vitaliteit op de werkvloer. Als teamplayer ga je aan de slag met onderzoek, marketing en communicatie, acquisitie en het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast inspireer je werknemers op de werkvloer bij verschillende bedrijven middels FBDH on tour.Geen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
Friends4Sports
Organiseren en uitvoeren clinics, ‘Friend4Sports’, Onderzoek naar (mis)matches GGZ doelgroep: rapportage met conclusies en aanbevelingen Beweegtechnologie: innovatief product of innovatieve maatregel voor de doelgroep GGZ en doelgroepen niet aangeboren hersenletsel/onder 12 jaar/visueel en auditief beperktGeen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
BuurtSportVereniging Stadsdeel Laak 2021
• Opzetten van BuurtSportVereniging in stadsdeel Laak; • Opzetten van een sportaanbod dat aansluit bij de wensen van de wijk; • Bestaande Haagse sportverenigingen binden aan de BuurtSportVereniging.Geen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
BSC Laak
De Stuurgroep Buurtsportcoach Laakkwartier (Florence, HVV Laakkwartier, Stichting MOOI, Elzha) wil om sport en bewegen in Laakkwartier te stimuleren een buurtsportvereniging in Laakkwartier opstarten voor volwassenen. Stagiaires van de Academie voor Sportstudies, het ROC Mondriaan en andere studenten waar de ambities bij het sporten liggen, zijn actief met het organiseren van allerlei sportactiviteiten rond HVV Laakkwartier en het Laakveld. De stuurgroep Buurtsportcoach Laakkwartier werkt nauw samen met verschillende partners uit de buurt.Geen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
BSO Hakuna Matata
Talententuinen is een stichting die, in het kader van talentonwikkeling sportstimulering, het mogelijk wil maken om voor elk kind sportactiviteiten te ontwikkelen op en rondom de school. Binnen de Brede Buurtschoolprofielen die er zijn, zullen er naschoolse activiteiten van 15 tot 17 uur gegeven worden door vakleerkrachten, mensen van de vereniging en professionals uit de buurt en/of binnen hun tak van sport. Zo kunnen er clinics, workshops en kort/langslopende cursussen gegeven worden.Geen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
Fit en Vitaal markt
De teamplayer opdracht bestaat uit het organiseren van twee evenementen en een ontwikkel opdracht gericht op enerzijds gezonde leefstijl en vitaliteit voor volwassenen 55+ en anderzijds een sportactiviteit voor de jeugd. De fit en vitaal markt is gericht op de doelgroep bewoners van de wijk, de sportdag is gericht op een basisschool in de wijk (Rustenburg/Oostbroek). De ontwikkel opdracht wordt in overleg met de Teamplayers bepaald.Geen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
Scool
Schoolsport Club Onderwijs & Omgeving Laak is een schoolsport-vereniging in stadsdeel Laak. SCOOL is een samenwerkingsverband van zeven scholen en een groot aantal sportaanbieders en -verenigingen. Sinds het schooljaar 2005/2006 wordt door SCOOL aan de leerlingen van zes basisscholen in de wijk een groot aantal sportlessen aangeboden. Schoolsport Club Onderwijs & Omgeving Laak organiseert sportieve activiteiten voor leerlingen in Laak en wil daarmee de samenwerking tussen de buurt, onderwijs en sport versterken. De jeugd in de wijk van 4 tot 16 jaar wordt vanuit hun Basisschool uitgenodigd om te gaan sporten na schooltijd. SCOOL streeft ernaar op deze wijze een positieve houding ten opzichte van sport en bewegen te bewerkstelligen. Dat doet zij in drie periodes waarin het schooljaar is verdeeld: september t/m december januari t/m maart april t/m juni In elk van deze periodes biedt SCOOL een aantal sportcursussen aan waaruit de leerlingen kunnen kiezen. De sportlocaties en de trainers die de sportlessen gaan verzorgen worden door SCOOL geregeld. Momenteel doen er ruim 600 leerlingen mee aan onder andere basketbal, atletiek, voetbal, boksen, judo, softbal, waterpolo en extra gym.