Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Hellas Vitaliteitsdagen
Bedrijfsnaam: HV Hellas
Contactpersoon: HF Tramper

Omschrijving van het project


In september willen wij beginnen met het opzetten van de Hellas Vitaliteitsdagen. Dit houdt in dat senioren in en rondom de Vogelwijk wekelijks komen sporten en dineren. Het plan moet nog volledig uitgewerkt worden en er is veel vrijheid in het maken van keuzes. Uiteraard wordt er begonnen bij een projectplan, moet er worden nagedacht over een wekelijks sport- en spel programma, moet er worden nagedacht over diners(warm en/of koud). In beide gevallen geldt: Waar hebben de senioren behoefte aan, wat hebben zij nodig en wat is aantrekkelijk. Er moet promotiemateriaal ontworpen worden, een wervingsplan ontwikkeld worden en uiteraard wordt alles uiteindelijk uitgevoerd. Het doel is dat er wekelijks 30 senioren komen sporten en eten op het sportpark aan de Laan van Poot.

Wij zijn geen grote organisatie, maar een handbalvereniging met een plan. Help jij ons dit plan uit te voeren?

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Stap 1 is een projectplan maken. Hoe gaat het programma er uit zien? Wat moet er gebeuren om he programma op te zetten? Hoe worden deelnemers geworven? Waar komen deze deelnemers vandaan? Waar hebben deze deelnemers precies behoefte aan? etc.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


30 deelnemers die allemaal een test programma hebben afgelegd om te monitoren over hun fitheid.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Een afgerond projectplan, een kant en klaar sport- en beweegprogramma voor senioren, minimaal 30 deelnemers werven, het daadwerkelijk uitvoeren van het sport- en beweegprogramma en een evaluatie onder de deelnemers.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Projectplan bijhouden, werving, sociale media, website verbeteren en bijhouden, sport-spel en beweeg programma maken, helpen menu samen te stellen en aanpassen, administratie