Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Sportstimulering Streetsport Krajicek / WSDH Den Haag Zuid-West
Bedrijfsnaam: Krajicek Foundation
Contactpersoon: Rowanne van Veldhoven

Omschrijving van het project


Voor ruim 220.000 kinderen in Nederland is buiten spelen en sporten niet vanzelfsprekend. De Krajicek Foundation legt daarom Playgrounds aan. Dit zijn multifunctionele sportvelden waar kinderen op een sociaal veilige plek, dicht bij huis, onbezorgd kunnen sporten en spelen. Zij worden hierbij, minimaal twee keer per week, begeleid door professionele sportleiders werkzaam bij WSDH én door onze Krajicek Scholarshippers. Dit zijn jongeren uit de wijk die in ruil voor een studiebeurs activiteiten op en rondom hun eigen Playground verzorgen.

Komend jaar (september 2024) zullen we 3 nieuwe Playgrounds openen in Den Haag Zuid West. En hiervoor zoeken we enthousiaste studenten die van aanpakken weten, affiniteit hebben met de jeugd uit Zuid West en het een uitdaging vinden om samen met de buurtsportcoach te starten op een nieuwe Krajicek Playgrounds in een nieuwe buurt.

Wat ga je precies doen?

• Praktijkstage: 60% zul je bezig zijn met activiteiten organiseren voor de buurt (in overleg met de buurtsportcoaches van WSDH). De activiteiten vinden plaats tussen 15.00 – 21.00 uur na school en in de vakanties van 12.00-21.00 uur. In de winterperiode kan het programma door weersomstandigheden iets aangepast worden. Vanaf het voorjaar begint het hoogseizoen en zul je meer op de Playgrounds staan.
• Onderzoek & opdrachten: 40% zul je bezig zijn met de bijbehorende opdrachten zoals buurtonderzoek, activiteiten promoten in de buurt, verbindingen leggen in de buurt, jongeren enthousiast maken om Scholarshipper te worden en een event organiseren voor de wijk. Hier zal in de wintermaanden (dec-jan-feb) meer tijd voor zijn.

Als teamplayer ben je dus echt vanaf het begin betrokken en kun je samen met je medestudenten en de partners een succes maken van de Playground.

Op de Playgrounds zal je wekelijks worden begeleid door de buurtsportcoach van WSDH. Voor de opdrachten, zul je begeleid worden door de Krajicek Foundation.

Teamplayers binnen dit project krijgen ook de kans op een mooie bijbaan bij WSDH. Deze baan kan goed gecombineerd worden met de opleiding en de stage.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Vanaf dag 1 zullen de teamplayers betrokken worden bij de activiteiten op de Krajicek Playgrounds. Zij zullen hier – in overleg en samenwerking met de buurtsportcoach – wekelijks activiteiten verzorgen voor kinderen en jongeren uit de wijk. Te denken valt aan het werven van deelnemers, selecteren van scholarshippers, verbinden van relevante stakeholders, uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten, doorstroom georganiseerd sportaanbod bevorderen, organiseren van evenementen, opzetten van aanbod op nieuwe playgrounds, etc.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


De Krajicek Playground wordt in september officieel geopend. Vanaf dat moment is het de opdracht aan de teamplayers om – samen met de samenwerkende partijen – de Playground en activiteiten te promoten in de buurt, contact te leggen met scholen, jongeren enthousiast te maken om het stokje een jaar later van hen over te nemen. De teamplayers zijn dus echt vanaf het begin betrokken en kunnen samen met de partners een succes maken van de Playground.

Met welk eindresultaat zijn we dan tevreden? Goed lopende playgrounds, voldoende deelnemers, bewonersparticipatie, actieve scholarshippers, breed aanbod en nauwe contacten met stakeholders zoals het onderwijs, sportverenigingen en welzijnsorganisaties.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


• Buurtonderzoek
• Verbinden met samenwerkingspartners in de buurt (scholen, buurthuizen, sportverenigingen etc) en komen tot concrete mogelijkheden waarin we elkaar versterken
• Campagne/ promotie actie opzetten om de Playground en het Scholarshipprogramma te promoten in de buurt.
• Werving scholarshippers
• Organiseren evenementen
• Organiseren activiteiten

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Zie boven