Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Leika sport&spel
Bedrijfsnaam: Leika sport & spel
Contactpersoon: Julian Autar

Omschrijving van het project


Leika is opgericht vanuit een passie voor vitaliteit en gezondheid. Iedereen heeft het recht op een vitaal leven. Vanuit die gedachten gaan wij iedere dag weer met volle energie aan de slag. Leika zorgt er met haar expertise voor dat kinderen en professionals actief en met veel plezier werken aan hun fysieke en mentale gezondheid. Dit doen we doormiddel van het geven van toffe en leuke sport- en spelactiviteiten aan kinderen en vitaliteitscoachings trajecten aan professionals.
Tijdens dit project gaan de Teamplayers aan de slag met het bedenken en verder ontwikkelen van beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen en dit ook in de praktijk tot uiting brengen. De Teamplayers lopen ongeveer 3 dagen mee in de praktijk (hier krijg je ook een stagevergoeding voor) en kunnen op deze manier zien hoe het er in het werkveld aan toe gaat. Door mee te lopen op de locaties kan er daar ook gelijk onderzoek worden gedaan, zodat het einddoel (Het creëren van een programma om vitaliteit en gezondheid bij kinderen en werknemers in deze sector verder te ontwikkelen) behaald kan worden. Ook wordt er één dag op kantoor gewerkt, zodat de projectgroep kan ervaren hoe dat gedeelte van de organisatie verloopt en tegelijkertijd kunnen werken aan hun onderzoek gedeelte.
Aan de hand van deze onderzoeken en bevindingen maken jullie een plan om de visie op bewegen de komende periode (verder) te kunnen implementeren bij onze partners. Genoeg ruimte om hier jouw creativiteit en sportiviteit op los te laten en jezelf op verschillende vlakken te ontwikkelen tijdens dit project.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Het meedraaien op BSO locaties van onze partners, om te ervaren hoe het er in het werkveld aan toe gaat.
Het observeren en beoordelen van de huidige status van vitaliteit en gezondheid in deze sector.
Sport en spel activiteiten bedenken en/of begeleiden op locatie.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


De Teamplayers hebben de basis neergezet voor het uiteindelijke doel: De vitaliteit en gezondheid bij kinderen en werknemers in deze sector verder ontwikkelen. Tegenwoordig wordt er (door een gebrek aan tijd of financiële redenen) vaak bespaard op de ontwikkeling van het sporten en bewegen. De Teamplayers gaan er dus voor zorgen dat er meer vitaliteit op de werkvloer komt, voor zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers.
Zij doen onderzoek en brengen een advies uit over hoe de visie op bewegen/de gezonde kinderopvang kan worden verbeterd en toegepast. Wekelijks lopen de Teamplayers mee op locatie om de kinderen van de BSO en de medewerkers te laten bewegen door een uitdagende beweegactiviteit aan te bieden. Tegelijkertijd doen de Teamplayers onderzoek en delen deze informatie/bevindingen, om zo samen te kijken hoe we als Leika de ontwikkeling kunnen bevorderen.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Wekelijkse sportactiviteiten worden bedacht en gegeven
- In Oktober worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd
- Op basis van de stap hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt (de uitvoering van dit plan wordt in Februari tussentijds beoordeeld)
- In februari wordt op basis van onderzoeksresultaten gekeken hoe we in de praktijk meer voor elkaar kunnen krijgen
- In Maart wordt een plan opgesteld om de conclusies uit de onderzoeken in praktijk te brengen

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Iedere donderdag komen de Teamplayers naar kantoor om te werken en de voortgang te bespreken (soms kan dit ook online, dit ligt aan de werkzaamheden van die week). De andere 3 of 4 dagen gaan/kunnen de Teamplayers naar de locaties om mee te draaien in het werkveld. Het kan ook voorkomen dat de Teamplayers 1 dag vanuit huis/school mogen werken als dit nodig is voor het verwerken van het onderzoek.