Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Fit in de Buurt
Bedrijfsnaam: Buursportcoach Den Haag / De Mussen
Contactpersoon: Martin Breas

Omschrijving van het project


In diverse wijken in het centrum van Den Haag blijft de sportparticipatie ver achter bij het landelijke gemiddelde. Als gevolg hiervan hebben veel mensen gezondheidsklachten, zoals bijvoorbeeld diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk of gewrichtspijn. Om de gezondheidsklachten te verminderen zet de Buurtsportcoach Sport & Gezondheid zich in om mensen uit de wijk meer te laten bewegen en sporten.

De Buurtsportcoach probeert de gezondheidsklachten te verminderen door activiteiten op het gebied van sport & gezondheid op verschillende niveaus aan te bieden voor jong en oud. Op deze manier krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen op sportief en gezondheidsgebied. Daarnaast worden er gedurende het jaar verschillende evenementen georganiseerd op het gebied van bewegen en gezondheid.

In de diverse wijken is veel vraag naar sporten en bewegen, maar er is geen toegankelijk aanbod vanwege het ontbreken van structurele laagdrempelige activiteiten en geschikte sportaccommodaties. In samenwerking met verschillende spelers in de wijk (buurtcentra, scholen en bijvoorbeeld huisartsen) bieden we een laagdrempelig sportaanbod voor gezinnen met kinderen en ouderen.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Buurtverkenning in de diverse wijken;
- Klein onderzoek naar cijfers van de wijken op het gebied van aantal inwoners, gezondheid en sportparticipatie;
- Ondersteunen en begeleiden van al bestaande beweegactiviteiten;
- Organiseren van een sportief teamuitje voor de Buurtsportcoaches in Den Haag.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Rode lijn:
Verdeeld over verschillende wijken in het centrum van Den Haag:
- Fitness en beweegactiviteiten begeleiden voor volwassenen;
- Divers beweegaanbod voor senioren opzetten en uitvoeren;
- Peutergym opzetten en uitvoeren

Groene lijn:
- 4 grote evenementen op het gebied van bewegen en gezondheid voor volwassenen;
- minimaal 4 kleine side events op het gebied van voeding, leefstijl en bewegen, verdeeld over het jaar;
- Wervingsplan opstellen en uitvoeren voor bovenstaande evenementen.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- In oktober het project buurtverkenning presenteren en verslag inleveren;
- Eind september sportief teamuitje voor 15 Buurtsportcoaches in Den Haag;
- 1e grote evenement medio november organiseren met minimaal 5 partners uit de wijk en +- 50 deelnemers;
- Medio december een side-event in de vorm van een gezondheidsmarkt;
- 2e grote evenement medio februari organiseren met minimaal 5 partners uit de wijk en +- 50 deelnemers;
- Begin maart definitief wervingsplan afhebben.
- Laatste grote evenement is een ouder/kind sportdag voor 50 - 100 deelnemers.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Het stagemoment is iedere donderdag van 10:00-17:00 uur. Hoofd locatie is buurtcentrum De Mussen. Uitvoeringslocaties zijn de volgende wijken: Schilderswijk, Haagse Hout, Stationsbuurt/Rivierenbuurt en Transvaal en Groente- en Fruitmarkt. Iedere donderdag wordt er gewerkt in de Teamplayers vergaderruimte en De Mussen en tussendoor vinden er uitvoerende activiteiten (zoals peutergym, fitness, sportmix, etc.) in bovengenoemde wijken.

Werkzaamheden:
Het organiseren en uitvoeren van:
- Wekelijkse sport- en beweegactiviteiten;
- Ledenwerving;
- Organiseren en uitvoeren van evenementen;
- Ouder/kind sportdag