Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Opzetten, meedenken en uitwerken van diverse producten van Sportjeal.
Bedrijfsnaam: Sportjeal B.V.
Contactpersoon: Rogier van Meggelen

Omschrijving van het project


Sportjeal is een bedrijf dat iedereen in beweging wilt krijgen door beweging.
Zo helpen wij gemeenten, bedrijven en verenigingen op het gebied van missie, visie en beleid in de breedste zin van het woord.

Leiden we trainers op en geven we cursussen op het gebied van training geven, coachen en gamification.

Verder hebben we diverse apps ontwikkeld die verenigingen, trainers en spelers helpen te ontwikkelen

Sportjeal wordt geleid door twee directeuren die veel ervaring hebben met het begeleiden van studenten. Zij leiden het liefste trainers op en hebben een grote passie voor sport en bewegen.

Studenten krijgen een grote verantwoordelijkheid en ruimte om zich te ontplooien. Fouten moeten er gemaakt worden anders wordt er niet geleerd.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Ontwikkelen les materiaal, spellen oefeningen.
Helpen met marketing, aquisitie
Ondersteunen bij symposia en workshops
Marktonderzoek

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Groei in gebruik van onze apps
Groei in klanten
Groei in sociale volgers

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- doelstellingen
- planning
- uitvoering
- oplevering

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Creeren
- Borgen
- Ontwikkelen materiaal
- Doorontwikkelen apps