Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Zingeving van sporten en bewegen
Bedrijfsnaam: Praktijk College Spijkenisse
Contactpersoon: K. Michilsen

Omschrijving van het project


Opdracht teamplayers 2023-2024
Voor de meeste kinderen en jongeren is het normaal dat sport en bewegen deel uitmaakt van hun dagelijkse leven. Voor veel leerlingen op het speciaal onderwijs is dat anders. Onderzoek laat zien dat deze leerlingen minder bewegen en minder vaak lid zijn van een sportvereniging dan leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs (Van Lindert & Van den Dool, 2011). Bij cluster 3 onderwijs lijken de verschillen het grootst ten opzichte van regulier onderwijs (Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 2007, SCP-CBS).

In een eerder studiejaar hebben teamplayers onderzocht dat ongeveer 40% van de leerlingen aan sport doet. Gemiddeld doet 74% van dezelfde leeftijdsgroep in Nederland aan sport en bewegen.
Ondanks dat het praktijkcollege niet onder speciaal onderwijs valt, is het van belang om de leerlingen op de juiste manier te benaderen en hen te motiveren en activeren voor een actievere levensstijl.
Doel van de opdracht is dan ook het percentage verhogen van actieve leerlingen op het praktijkcollege.

Opdracht:
In de eerste weken ben je met je team vooral aan het kennismaken. Je maakt verder kennis met je collega teamplayers, maar ook met de opdrachtgevers (praktijkcollege en gemeente Nissewaard).
Na de kennismaking gaan jullie aan de slag met gegevens die al bekend zijn en vullen jullie deze aan met eigen onderzoek. Vervolgens schrijf je een plan van aanpak voor de stage. Tot slot en het doel van de teamplayersstage is dat de leerlingen gaan sporten of waarde gaan hechten aan bewegen.

Uit eerdere ervaringen is gebleken dat het aansluiten bij een beweegaanbieder een stap te ver is voor de leerlingen van het praktijk college. Financiële uitdagingen, het netwerk en het niet kunnen koppelen van oorzaak en gevolg zouden hier een reden van kunnen zijn.
Door het doel van de opdracht, ten opzichte van de voorgaande jaren te verkleinen achten wij meer kans van slagen.

Het doel aanzicht wordt dus: Zingeving van sporten bewegen.


(Voor) Onderzoek:
Zoals Neil Armstrong ooit zei: ‘research is creating new knowlegde’. In het onderzoek verzamel je gegevens om zicht te krijgen op de doelgroep, je brengt in beeld:
- Type leerling op het praktijkcollege;
- Waarom hecht je wel/geen waarde bewegen aan het begin van het schooljaar en aan het einde van het schooljaar?
- Welke obstakels komen de leerlingen tegen om te gaan sporten en bewegen?
- Waar liggen kansen voor de leerlingen op het gebied van bewegen en vitaliteit?
De uitkomsten van het onderzoek zijn leidend in het zoeken van oplossingen of aanpassingen in en om de school.

Plan van Aanpak:
Op basis van de resultaten van het onderzoek ga je een plan van aanpak schrijven voor het programma. Je bedenkt programma’s en/of challenges om in en rondom de school te organiseren. Hiervoor mag je beweegaanbieders en voorbeeld rollen uitnodigen en betrekken om de leerlingen van het praktijk college te activeren maar vooral te motiveren om hen te voorzien van kennis en reden tot bewegen.
Het plan beschrijft dus wie de aanbieders/voorbeeldrollen zijn met daarbij een planning en begroting.

Tijdens het schrijven van het plan van aanpak denk je met elkaar na over welke kwaliteiten bij welke teamplayer past. Kortom je gaat op zoek naar de kwaliteiten van het team en zet deze optimaal in. Met deze aanpak werk je als team op een prettige manier samen. Met elkaar maak je de voorbereiding op de sprong en met elkaar kun je het hoogst haalbare halen.

(Marketing) Communicatie:
Belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is ook: hoe worden de leerlingen bereikt en het waarborgen dat de leerlingen bij de programma’s en/of challenges aanwezig zijn. Daar ligt een belangrijke succesfactor voor het slagen van de opdracht.Uitvoeren van het beweegprogramma:
Vervolgens ga je het plan van aanpak uitvoeren. Je draagt zorg voor een goede afstemming met de aanbieders/voorbeeldrollen , opdrachtgever en stakeholders. In de uitvoering is ook ruimte om zelf sportlessen te verzorgen. Daarnaast is het streven om september 2024 het sport schoolplein te realiseren. (Toelichting wat voor apparaten bruikbaar zijn)

Wat heeft gemeente Nissewaard te bieden?
Praktijkcollege en de gemeente zorgen ervoor dat je de middelen krijgt die je nodig hebt. Denk daarbij aan een werkruimte en digitale middelen mocht dat nodig zijn. Als er middelen nodig zijn voor de interventie zien we dat graag terug in het plan.
Tot slot en niet onbelangrijk krijg je een vergoeding voor de stage.

Solliciteren
Hé! Jij daar, ga jij altijd voor het hoogst haalbare?
Javier Sotomayor ieder geval wel. Met twee wereldrecords op zijn naam wordt hij gezien als beste hoogspringer aller tijden. Word jij de beste hoog springende teamplayer aller tijden in Nissewaard? Durf jij de sprong aan?

Solliciteer dan voor deze opdracht en ga voor een topprestatie in het praktijkonderwijs.
Solliciteren doe je via de website van Sport Bureau.

Nog vragen?
Neem dan contact op met één van de begeleiders:
Ilona Schenk - Gymdocent praktijkcollege - 0181 613187 - I.schenk@praktijk-college.nl
Francois Alwin Vakkers – Combinatiefunctionaris gemeente Nissewaard – 06 50449808 – F.vakkers@nissewaard.nlWelke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Kennismaking met de doelgroep en voortborduren op de resultaten van de vorige teamplayers afgelopen schooljaar.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Challenges en/of activiteiten die blijvend zijn voor onze leerlingen op en/of om school

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Vooronderzoek afgerond over de doelgroep en het probleem (weinig tot geen participatie in de bewegingswereld)

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


kennismaking met de doelgroep/leerlingen, stimuleren om mee te doen aan activiteiten/opdrachten, contacten leggen met sportaanbieders en/of voorbeeldrollen, zelf geven van de activiteiten, schrijven van plan van aanpak en deze uitvoeren.