Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Zet 2Samen in beweging!
Bedrijfsnaam: Kinderopvang 2Samen
Contactpersoon: Jiska Rietveld

Omschrijving van het project


Samen werken we aan (het aanleren van) een gezonde leefstijl voor kinderen én deskundigheid van medewerkers. Geef het bewegen op de BSO's een boost door middel van het geven van uitdagende beweegactiviteiten gecombineerd met het inspireren en adviseren van de medewerkers.
Je zal in het eerste half jaar aan de slag gaan met het maken van een praktische beginsituatie. Na een gezamenlijk overleg op het hoofdkantoor zullen jullie je verspreiden, in wisselende tweetallen, om op locatie kennis te maken en de situatie in kaart te brengen aan hand van een vragenlijst/gesprek met de medewerkers. Na deze kennismaking zullen jullie een middag meedraaien op de groep waarbij jullie een uitdagende beweegactiviteit aanbieden aan de kinderen en ook in gesprek gaan met de kinderen over bewegen op en naast de BSO. Na afloop van elke middag evalueer je nog even kort met elkaar hoe jullie dit hebben ervaren en waar valt winst te behalen. Je bent dit half jaar ook bezig zijn met het delen van inspiratie op ons intranet en het plannen + organiseren van twee beweegevenementen in een schoolvakantie. Er zal worden aangesloten bij de overleggen die gaan over het ontwikkelen van de visie op gezonde kinderopvang. Aan de hand van al deze bevindingen maken jullie een plan maken om de visie op bewegen het komende half jaar (verder) te kunnen implementeren in de organisatie. Denk dan bijvoorbeeld aan bijeenkomsten voor medewerkers. Genoeg ruimte om hier jouw creativiteit en sportiviteit op los te laten.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Praktisch onderzoek naar het huidige beweegaanbod binnen 2Samen.
- In wisselende tweetallen meedraaien op de BSO middag waarbij er een uitdagende beweegactiviteit wordt aangeboden door de Teamplayers.
- Verkenning van beweegmogelijkheden in de buurt.
- Inspiratie delen op het intranet van 2Samen
- Meegaan en advies geven in het proces van het schrijven van een visie op de gezonde kinderopvang.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


4. Anders, beschijf onderstaand bij werkzaamheden opdracht

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


De Teamplayers hebben de eerste stappen gezet richting het doel: Bewegen is een standaard onderdeel van de dag, ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. Zij hebben een advies uitgebracht over hoe de organisatie de visie op bewegen/de gezonde kinderopvang kan implementeren. Wekelijks zijn de kinderen van de BSO en de medewerkers geïnspireerd door een uitdagende beweegactiviteit op de groep en er zijn twee beweegevenementen georganiseerd in een schoolvakantie.
De Teamplayers hebben hun bevindingen van het praktisch onderzoek gedeeld met de medewerkers van 2Samen doormiddel van een presentatie. Daarnaast zijn ook de eerste bijeenkomsten met pedagogisch medewerkers georganiseerd.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Er worden wekelijks uitdagende beweegactiviteit aangeboden
- Half november wordt het praktisch onderzoek gepresenteerd aan de staf afdelingen.
- In december is er een plan van aanpak gemaakt om het beweegvuur verder te verspreiden.
- Draaiboeken ontwikkelen en uitvoeren van de twee beweegevenementen
- Vanaf februari zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden voor medewerkers om hen van praktische tips, advies en inspiratie te voorzien.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Het stagemoment is iedere donderdag van 10:00/11.00 uur tot 17:00/18.00 uur. Dit hangt af van de werkzaamheden. Daarnaast zijn er in totaal twee stage dagen in een schoolvakantie. Er wordt gestart op het hoofdkantoor. Daarna verspreiden de Teamplayers zich over de locaties van 2Samen.

Werkzaamheden;
Het ontwikkelen en uitvoeren van:
- Wekelijkse uitdagende beweegactiviteiten op de BSO groep
- Twee beweegevenementen in de schoolvakantie
- Praktisch onderzoek naar de huidige beweegsituatie
- Advies om de visie op bewegen verder te kunnen implementeren in de organisatie
- Delen van inspiratie op het intranet
- Opzetten van goedlopende contacten met partijen in de buurt van de BSO locaties.