Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers 2SUR5
Bedrijfsnaam: 2SUR5
Contactpersoon: Puk Kruik

Omschrijving van het project


We zijn een bedrijf met veel jong personeel wat zelf een grote passie heeft voor (outdoor)sport. We werken vooral met jongeren tussen de 6 en 18 jaar. De doelgroep is erg gevarieerd. We werken met jongeren die voor hun plezier bij ons komen voor een uitje of kinderfeestje of bijvoorbeeld klassen die langskomen voor een afsluiting van het schooljaar. Plezier staat grotendeels bovenaan in onze programma's maar naast plezier werken we ook met groepen die niet altijd even veel plezier meer beleven. Dit zijn bijvoorbeeld klassen waarin het "klassenklimaat" niet prettig is. Hier wordt bijvoorbeeld gepest of hangt een onveilige sfeer. Daarnaast begeleiden we op onze locatie ook jongeren die even vastlopen in het leven. Deze jongeren komen terecht bij onze zorginstelling voor een traject met als doel weer zo snel mogelijk terug in de maatschappij te komen.

We merken als bedrijf maar ook uit cijfers blijkt dat jongeren steeds minder naar buiten gaan en dat beweegtijd vaak ingeruild wordt door schermtijd. Daarnaast zien en merken we dat er helaas ook nog een grote groep mensen onder de armoedegrens leeft en realiseren we ons dat alle super leuke, gave en uitdagende programma's die wij aanbieden niet voor iedereen bereikbaar zijn. Door dit inzicht hebben wij onszelf een doel gesteld. We willen ervoor zorgen dat jongeren in beweging komen, ervaren dat het leuk is om naar buiten te gaan en daarnaast ook mee kunnen doen ongeacht de financiële of geestelijke positie van hun leefomgeving.

Lijkt het jou het leuk om je in te zetten voor dit doel, hou je van een uitdaging en vind je het leuk om buiten te zijn? Dan is 2SUR5 wellicht de plek voor jou.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Meelopen en ondersteunen tijdens programma's van 2SUR5
Onderzoeken of ze nieuwe projecten kunnen uitvoeren en inventariseren waar de bedrijfsbehoefte en de behoefte van de doelgroep ligt.
Continueren met de maandelijks terugkerende buitenspeelmiddag
Continueren met het begeleiden van een wekelijks sportmoment voor de dagbesteding Aluna.
Ontwikkelen van de koningsspelen in het westland
Inventariseren welke projecten ze nogmaals kunnen organiseren
Nieuw project(en) ontwikkelen en opstarten op basis van de bedrijfsbehoefte.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


In juni heeft het team 4 verschillende kleinschalige evenementen georganiseerd en een grootschalig evenement.
Deze staan allemaal in het teken van: "in beweging komen" en "meedoen" . Hiermee doelen we op zowel de doelgroep die zelf van mening is niet in staat te zijn mee te doen, wellicht geen financiële middelen hebben om mee te doen of zich niet bewust is van de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen.

Het team zorgt ervoor dat er kinderen letterlijk in beweging komen, hierdoor minder schermtijd hebben en ervaren dat het erg leuk kan zijn om samen buiten iets te ondernemen. Daarnaast zorgt het team ervoor dat er een aantal kinderen uit het westland, die de financiële mogelijkheden niet hebben om een uitje of feestje te boeken, deze mogelijkheid toch krijgen en een onvergetelijke dag beleven
LET OP! deelname aan de driedaagse Adventure Programming cursus verzorgd door 2SUR5 is verplicht.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Meerdere maandelijkse buitenspeeldagen georganiseerd
- Meerdere wekelijkse sportmomenten voor dagbesteding aluna georganiseerd

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Meelopen met programma's van 2SUR5 zoals het uitvoeren van het onderwijsprogramma ter bevordering van het klassenklimaat inclusief voorbereiding en uitvoering.
Het verder ontwikkelen van de bestaande sportmomenten bij dagbesteding Aluna
Plannen, overleggen en vergaderen
Verder onderzoeken en inventariseren van mogelijkheden
Contact leggen en onderhouden met externe bedrijven
Contact leggen en onderhouden met collega's binnen 2SUR5