Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Incluzio Leiden
Bedrijfsnaam: Incluzio Leiden
Contactpersoon: Achraf Boy

Omschrijving van het project


Vitaliteit en bewegen zijn belangrijke aandachtspunten voor Incluzio Leiden. We werken samen met verschillende organisaties om zoveel mogelijk Leidenaren aan het bewegen te krijgen. Jong en oud, met beperking of zonder beperking, we zijn er voor iedereen. Ook als je een kleinere beurs hebt, kijken we graag samen met jou wat er mogelijk is. In iedere wijk zijn er buurtsportcoaches actief. De buurtsportcoaches maken een integraal sport- en beweegaanbod per wijk. Kijk voor de buurtsportcoach(es) bij jou in de wijk op onze pagina over de Huizen van de Buurt.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Activiteitenbegeleiding
- Wensen en behoefte onderzoek
- Wijkanalyse

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Door de studenten worden innoverende activiteiten opgezet op basis van de wensen en behoeftes in de wijk Stevenshof.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Wensen en behoeftes onderzoek
- Plan van aanpak t.o.v. de vitaliteitsmarkten
- Structuur, waarden en normen van Incluzio Leiden

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


De Teamplayers hebben elke donderdag een activiteit in de wijk Noord/Boerhave die begeleid moet worden. Daarnaast zijn ze bezig met het opzetten van twee vitaliteitsmarkten (vanuit het Sportakkoord). Naast deze werkzaamheden hebben de Teamplayers een analyserende functie: constant met bewoners in gesprek gaan over de wensen en behoeftes van de wijk.