Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Stichting BalanceBuddy
Bedrijfsnaam: Stichting BalanceBuddy
Contactpersoon: Meike van der Horst

Omschrijving van het project


Bij Stichting BalanceBuddy vorm je samen een klein bedrijfje. Je bent een Stedelijk Bestuurslid en zorgt ervoor dat kinderen geholpen worden met hun gezondheid door een leefstijlmaatje. Je mag zelf ook zo'n leefstijlmaatje zijn en dan ga je elke week langs bij een gezin om ze te helpen! Hieronder staan alle bestuursfuncties en de functie leefstijlmaatje kort beschreven.

Bondige functieomschrijvingen Stedelijk Bestuursleden:

- Voorzitter: De Voorzitter is de eindverantwoordelijke voor het functioneren van dit Stedelijke Bestuur, hieronder valt bijvoorbeeld het aansporen van de bestuursleden om hun taken te doen en het houden van nauw contact met het Landelijke Bestuur en de samenwerkingen.

- Secretaris: De Secretaris gaat op intakegesprek bij de gezinnen om te kijken welk maatje het beste past bij het gezin en om het invulformulier te overhandigen aan de ouders. Verder is de Secretaris de rechterhand van de Voorzitter en zorgt hij/zij dat er wekelijks een vergadering plaatsvindt.

- Penningmeester: De Penningmeester houdt een begroting bij van de uitgaven en inkomsten van het bestuur, dit speelt hij/zij door naar de Financieel Coördinator van het Landelijke Bestuur. Verder is de penningmeester zelf ook actief op zoek naar sponsors en mogelijke kortingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kortingen voor de maatjes, gezinnen en bestuursleden op sportartikelen bij het laten zien van ons ‘Balansje’ (kortingsprofiel op de website).

- Hoofd Promotie en Werving: De Hoofd Promotie en Werving zorgt ervoor dat Stichting BalanceBuddy bekendheid krijgt in de gemeente, hiernaast werft hij/zij/die gezinnen en maatjes. Ook kijkt de Hoofd Promotie en Werving samen met de Maatjes Coördinator aan de hand van de motivaties en indrukken welk maatje het beste past bij welk gezin.

- Hoofd Activiteiten: De Hoofd Activiteiten zorgt ervoor dat er in het studiejaar trainingen zijn geweest waarin de volgende onderwerpen behandeld zijn: emotie, voeding, beweging, opvoeding, slaap en (culturele) diversiteit. Hiernaast kijkt de Hoofd Activiteiten naar mogelijke bondings- en sportactiviteiten voor de bestuursleden, maatjes en gezinnen.

- Maatjes Coördinator: De Maatjes Coördinator gaat ook op intakegesprek, laten contracten ondertekenen en vraagt VOG’s aan voor de maatjes en houdt de evaluaties die de maatjes elke twee weken invullen bij en bespreekt deze tijdens de wekelijkse vergadering met het bestuur, verder kijkt hij/zij waar de maatjes nog hulp bij nodig hebben en beantwoordt hij/zij de vragen van de maatjes.

De leefstijlmaatjes zijn verplicht aanwezig bij de trainingen en nemen alle educatieve middelen die wij hen aanleveren goed door. Zij spreken elke week af met het gezin waar ze aan gekoppeld worden. Zij voeren hun taken uit aan de hand van onze ‘BalanceBuddy-formule’ en het stappenplan. In de formule staan educatie, ouders, monitoren, gezonde voeding, beweging en hulpverlening centraal. Taken die hier bijvoorbeeld uit voortvloeien zijn het geven van educatie over gezondheid aan het gezin, het betrekken van de ouders bij het project, gezonde recepten maken met het gezin, de weg naar een sportvereniging faciliteren en samen sporten.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Stedelijk Bestuur (klein bedrijf) vormen met andere stagiaires, inlezen in documenten, functie uitkiezen, samenwerkingsafspraken bespreken, bondingsactiviteiten inplannen, netwerken, promotie, vergaderen, professionele samenwerkingen aangaan, gezinnen werven en eventueel het zijn van een leefstijlmaatje (dus kennismaken met het gezin).

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


20 gekoppelde gezinnen aan een leefstijlmaatje, 3 grotere investeringen, persoonlijke doelen behaald en erg belangrijk is dat je een fijne werkomgeving hebt ervaren hiernaast.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- 5 grotere promoties hebben geregeld (in bijvoorbeeld tijdschriften, kranten, televisie of radio)
- 5 kortingen hebben geregeld op gezondheids(gerelateerde) producten
- meegeholpen hebben aan een crowdfunding
- 10 gezinnen gekoppeld hebben aan een leefstijlmaatje
- 2 bondingsactiviteiten hebben gehad ook met de andere Stedelijke Besturen (uit Wageningen en Utrecht)
- Zelf naast bestuurslid een leefstijlmaatje? Dan verwachten we dat het kind in onze vragenlijsten aangeeft goed geholpen te zijn door jou!

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Bondige functieomschrijvingen Stedelijk Bestuursleden:

- Voorzitter: De Voorzitter is de eindverantwoordelijke voor het functioneren van dit Stedelijke Bestuur, hieronder valt bijvoorbeeld het aansporen van de bestuursleden om hun taken te doen en het houden van nauw contact met het Landelijke Bestuur en de samenwerkingen.

- Secretaris: De Secretaris gaat op intakegesprek bij de gezinnen om te kijken welk maatje het beste past bij het gezin en om het invulformulier te overhandigen aan de ouders. Verder is de Secretaris de rechterhand van de Voorzitter en zorgt hij/zij dat er wekelijks een vergadering plaatsvindt.

- Penningmeester: De Penningmeester houdt een begroting bij van de uitgaven en inkomsten van het bestuur, dit speelt hij/zij door naar de Financieel Coördinator van het Landelijke Bestuur. Verder is de penningmeester zelf ook actief op zoek naar sponsors en mogelijke kortingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kortingen voor de maatjes, gezinnen en bestuursleden op sportartikelen bij het laten zien van ons ‘Balansje’ (kortingsprofiel op de website).

- Hoofd Promotie en Werving: De Hoofd Promotie en Werving zorgt ervoor dat Stichting BalanceBuddy bekendheid krijgt in de gemeente, hiernaast werft hij/zij/die gezinnen en maatjes. Ook kijkt de Hoofd Promotie en Werving samen met de Maatjes Coördinator aan de hand van de motivaties en indrukken welk maatje het beste past bij welk gezin.

- Hoofd Activiteiten: De Hoofd Activiteiten zorgt ervoor dat er in het studiejaar trainingen zijn geweest waarin de volgende onderwerpen behandeld zijn: emotie, voeding, beweging, opvoeding, slaap en (culturele) diversiteit. Hiernaast kijkt de Hoofd Activiteiten naar mogelijke bondings- en sportactiviteiten voor de bestuursleden, maatjes en gezinnen.

- Maatjes Coördinator: De Maatjes Coördinator gaat ook op intakegesprek, laten contracten ondertekenen en vraagt VOG’s aan voor de maatjes en houdt de evaluaties die de maatjes elke twee weken invullen bij en bespreekt deze tijdens de wekelijkse vergadering met het bestuur, verder kijkt hij/zij waar de maatjes nog hulp bij nodig hebben en beantwoord hij/zij de vragen van de maatjes.

De leefstijlmaatjes zijn verplicht aanwezig bij de trainingen en nemen alle educatieve middelen die wij hen aanleveren goed door. Zij spreken elke week af met het gezin waar ze aan gekoppeld worden. Zij voeren hun taken uit aan de hand van onze ‘BalanceBuddy-formule’ en het stappenplan. In de formule staan educatie, ouders, monitoren, gezonde voeding, beweging en hulpverlening centraal. Taken die hier bijvoorbeeld uit voortvloeien zijn het geven van educatie over gezondheid aan het gezin, het betrekken van de ouders bij het project, gezonde recepten maken met het gezin, de weg naar een sportvereniging faciliteren en samen sporten