Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers Team4Talent
Bedrijfsnaam: Team4Talent (gro-up)
Contactpersoon: Manon van Leeuwen

Omschrijving van het project


Team4Talent is al jarenlang partner van Bureau-sport en dus ook dit jaar is het voor studenten weer mogelijk om hun teamplayersstage bij Team4Talent te volgen. Team4Talent realiseert een sport- en beweegaanbod in de buurt, op scholen en op sportverenigingen voor kinderen van 0 t/m 19 jaar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het sport- en beweegaanbod wat Team4Talent realiseert is heel uiteenlopend en variërend. Zo organiseert Team4Talent bijvoorbeeld wekelijks kleutergym, pauzesport of naschoolse sport maar ook activiteiten/evenementen voor kinderen van Pijnacker-Nootdorp in de vakanties. Verder richt Team4Talent zich ook op jaarlijkse grootschalige evenementen. Denk hierbij aan evenementen als de koningsspelen, het schoolvoetbaltoernooi of de Mudmakers.

Kom jij de teamplayers van Team4Talent versterken om kleutergym, pauzesport en naschoolse sport te geven en om een kleine- en grootschalige evenementen te organiseren en te realiseren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Wij als Team4Talent kunnen jouw hulp hierbij goed gebruiken!

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- De social media oppakken.
- Plan van aanpak opstellen voor het uitvoeren van de verschillende evenementen in het jaar.
- Het begeleiden, ondersteunen en uitvoeren van pauzesport, naschoolse sport en kleutergym.
- Begin maken met de draaiboeken voor de verschillende evenementen.
- Begin maken van een onderzoek (nog nader te bepalen wat).

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Er moet één grootschalig evenement georganiseerd zijn waarbij tenminste 100 deelnemers hebben deelgenomen. Hierbij ligt de focus op het bevorderen van het sport- en beweegaanbod in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en waarbij minimaal 2 sportverenigingen betrokken zijn geweest.

Ook hebben er minimaal 3 kleinschalige evenementen plaatsgevonden in de gemeente waar ook de betrokkenheid van verenigingen en de gezonde leefstijl van kinderen centraal staat.

Tot slot heeft er een onderzoek plaatsgevonden die bijdraagt aan het sport- en beweegaanbod in de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor kinderen tussen de 0 en 19 jaar. De inhoud van het onderzoek wordt nader bepaald.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- De voorbereidingen van de klein- en grootschalige evenementen (het draaiboek).
- De uitvoering van de klein- en grootschalige evenementen.
- Een onderzoek op het gebied van sport en bewegen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Organiseren en uitvoeren van de pauzesport, naschoolse sport en (kleuter)gym.
- Opstellen van een plan van aanpak voor evenementen en de uitvoering ervan.
- Opstellen van draaiboeken.
- Het opzetten en uitvoeren van een onderzoek.