Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Haagse Schoolsport Olympiade (HSSO)
Bedrijfsnaam: Werken aan Sportstad Den Haag (WSDH)
Contactpersoon: Suzy Kortekaas

Omschrijving van het project


WSDH staat voor Werken aan Sportstad Den Haag. WSDH is dé werkgeversorganisatie voor meer dan 70 sportprofessionals die zich dagelijks bezighouden met sportstimulering in de regio. Onze kernwaarden zijn: (Sport)professional, Toegankelijk en Verbinders. Vanuit eigen ervaring en passie streven onze professionals ernaar zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Wij doen dat op meer dan 100 scholen, op meer dan 35 playgrounds in de wijken, op jaarlijks meer dan 125 sportverenigingen en overkoepelend bij kleine- en grootschalige evenementen.

Wij hebben een breed netwerk en werken vanuit de overtuiging dat we onze maatschappelijke en ambitieuze doelen alleen in goede samenwerking met onze partners kunnen realiseren. Bijvoorbeeld met de Krajicek Foundation, de Cruyff Foundation, ROC Mondriaan, de Haagse Hogeschool, vele sportverenigingen, de sportbonden en welzijnsorganisaties.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Inlezen, bv. overdrachtsdocument
- Elkaar leren kennen
- Brainstormen tussenevenementen
- Droom ideale HSSO vormgeven
- Thema bedenken; doortrekken in sporten/aankleding
- Overlegstructuur, wie doet wat, grove planning maken
- Plan van aanpak in concept zowel voor de tussenevenementen als HSSO

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Geslaagde HSSO voor alle leerlingen uit groep 8 van de Haagse basisscholen:
- Flitsende opening
- Soepel verlopend programma met minimaal 1 vernieuwende centrale sport en enthousiaste begeleiding
- Betrek sportbonden en -verenigingen plus sportcoördinatoren (met het oog op blijvend sporten, sportparticipatie, bevorderen vitaliteit)
- Koppeling gezonde leefstijl/vitaliteit
- Thema combineren met aankleding en sponsoring
- Koppeling met (topsport)evenementen
- Blije kinderen uit groep 8: met plezier in beweging (competitief element en fairplay)
- Korte krachtige prijsuitreiking en sluiting

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


HSSO:
- Het opstellen van een Plan van Aanpak (o.a. communicatie en PR plan, logistiek, financiën, sponsoring en veiligheid)
- Planning
- Inschrijving scholen verwerken en contacten onderhouden
- Vernieuwende sport introduceren; contacten sportbonden en -verenigingen plus sportcoördinatoren (zowel voor HSSO als tussenevenementen)
- Spellenboek opstellen
- Gezonde leefstijl/voeding
- Begroting/Financiën/Sponsorwerving
- Draaiboek HSSO
- Overdrachtsdocument voor nieuwe Teamplayers
- Evaluatie richting de scholen

Het organiseren van 3 kleinschalige evenementen in de periode september t/m februari.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Werkoverleg; diverse functies als voorzitter/notulist
- Opstellen en opvolgen Plan van Aanpak
- Opstellen van diverse achterliggende plannen
- Communicatie (divers; denk aan richting scholen/leveranciers/samenwerkingspartners)
- Financiën (o.a. begroting maken, offertes bijhouden)
- Logistiek (denk aan zaalhuur, licht en geluid, routeplan, noodplan, EHBO)
- Sponsorwerving
- Bedenken spellen; maken spellenboek incl. materialenlijst
- Organisatie en uitvoer evenement