Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

De Haagse Sporttuin Duindorp
Bedrijfsnaam: De Haagse Sporttuin Duindorp
Contactpersoon: Niels Arkenbout

Omschrijving van het project


 Teambuilding:
2 teambuilding activiteiten ter bevordering van de werkrelatie, één aan het begin van het jaar en één aan het einde van het jaar.
- Samenwerking moet tijdens deze activiteit centraal staan.
- Per activiteit moeten min. 3 offertes worden aangevraagd.

 Evenementenorganisatie:
Er zijn minimaal 5 goedlopende sportevenementen georganiseerd (Halloween, Streetsport, Koningsspelen avond 4daagse en zomerevenement), wijkbreed in samenwerking met verschillende partners van de Haagse Sporttuin Duidorp. Deze zijn bedoeld ter promotie van de Haagse Sporttuin Duindorp en partners. Daarnaast is het doel om sportstimulering van de sportparticipatie te bevorderen.
- Minimale opkomst van 250 personen.
- Er moet een samenwerking worden gemaakt met meerdere partners van de Haagse Sporttuin Duindorp.
- Indien haalbaar activiteit toevoegen voor volwassenen.

 Organiseren en coördineren van de naschoolse sport:
In 3 periodes, van elk 10 a 11 weken, is het naschools aanbod voor een gedeelte ingevuld door de Teamplayers.
- Het moet een vernieuwende activiteit zijn.

 Ontwikkelen van een nieuwe sportkaart
Het is belangrijk dat er een nieuwe sportkaart wordt ontwikkeld waarop alle verenigingen in het stadsdeel Scheveningen zichtbaar zijn.
- Kaart wordt op poster formaat gepubliceerd.
- Alle gegevens die op de oude kaart staan, worden opnieuw gecontroleerd.

 PR:
Hoe brengen we de Haagse Sporttuin Duindorp nog meer op de kaart?
- Vanuit de studenten moet een PVA worden gemaakt aangaande de PR aanpak naar ouders voor de Haagse Sporttuin Duindorp.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Vanaf de eerste dag kunnen de Teamplayers starten met:

 In overleg met de stagebegeleider worden er afspraken gemaakt mbt de stage. Deze worden gerapporteerd.
 Er moet onderzocht worden met welk online systeem gewerkt wordt tijdens de stage voor het opslaan en inzien van alle documenten. Tevens moeten hierin persoonlijke mapjes worden gemaakt.
 Het organiseren van een teambuilingsactiviteit.
 Uitzoeken kledingpakket.
 Starten van een kleinschalig onderzoek naar welke activiteit door de studenten ingevuld kan worden tijdens de naschoolse sport.
 Verdeling van de rollen tijdens de stagedag (voorzitter, notulist, procesmanager, etc). Hier wordt ook een planning voor gemaakt zodat de rollen rouleren naar verloop van tijd.
 Verdeling van de inzet tijdens de coördinatie na schooltijd.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


 Teambuilding:
2 teambuilding activiteiten ter bevordering van de werkrelatie, één aan het begin van het jaar en één aan het einde van het jaar.
- Samenwerking moet tijdens deze activiteit centraal staan.
- Per activiteit moeten min. 3 offertes worden aangevraagd.

 Evenementenorganisatie:
Er zijn minimaal 5 goedlopende sportevenementen georganiseerd (Halloween, Streetsport, Koningsspelen avond 4daagse en zomerevenement), wijkbreed in samenwerking met verschillende partners van de Haagse Sporttuin Duidorp. Deze zijn bedoeld ter promotie van de Haagse Sporttuin Duindorp en partners. Daarnaast is het doel om sportstimulering van de sportparticipatie te bevorderen.
- Minimale opkomst van 250 personen.
- Er moet een samenwerking worden gemaakt met meerdere partners van de Haagse Sporttuin Duindorp.
- Indien haalbaar activiteit toevoegen voor volwassenen.

 Organiseren en coördineren van de naschoolse sport:
In 3 periodes, van elk 10 a 11 weken, is het naschools aanbod voor een gedeelte ingevuld door de Teamplayers.
- Het moet een vernieuwende activiteit zijn.

 Ontwikkelen van een nieuwe sportkaart
Het is belangrijk dat er een nieuwe sportkaart wordt ontwikkeld waarop alle verenigingen in het stadsdeel Scheveningen zichtbaar zijn.
- Kaart wordt op poster formaat gepubliceerd.
- Alle gegevens die op de oude kaart staan, worden opnieuw gecontroleerd.

 PR:
Hoe brengen we de Haagse Sporttuin Duindorp nog meer op de kaart?
- Vanuit de studenten moet een PVA worden gemaakt aangaande de PR aanpak naar ouders voor de Haagse Sporttuin Duindorp.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


 Periode september tot aan de kerstvakantie:
- 1 teambuilding activiteit
- Kleding uitzoeken
- Coördineren van de naschoolse sport in periode 1
- PVA PR plan + uitvoering
- PVA Halloween + uitvoering

 Periode januari tot aan de meivakantie:
- PVA Koningsspelen + uitvoering
- PVA Streetsportevenement + uitvoering
- Start maken met PVA avond4daagse
- Geven en coördineren van de naschoolse sport in periode 2

 Periode mei tot aan de einde stage:
- 1 afsluitende team activiteit
- PVA avond 4daagse + uitvoering
- PVA zomerevenement + uitvoering
- Ontwikkelen sportkaart
- Geven en coördineren van de naschoolse sport in periode 3

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


De studenten zijn tijdens te stage aanwezig op afgesproken tijden. Doordat de uitvoering van evenementen soms op andere dagen vallen dan de donderdag kan het voorkomen dat er een keer een dag geruild moet worden (weekenden blijven vrij). Van de studenten wordt verwacht dat zij de beschikbaarheid hebben over een laptop.

Wat betreft de werkzaamheden het volgende:
Tijdens de stage zijn de studenten veel bezig met het ontwikkelen van een PVA, draaiboek en het uitvoeren van deze producten. Daarnaast nemen de studenten een gedeelte van de rol als projectleider over tijdens het coördineren van de naschoolse activiteiten of het geven van een activiteit. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij tijdens de stage voldoende beeldmateriaal ontwikkelen (lettend op de AVG) die gebruikt kunnen worden voor PR doeleinden.
De studenten nemen verschillende rollen en taken over en zullen zich hier in ontwikkelen.