Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

E25 Buurtsport
Bedrijfsnaam: E25 Zorg en Welzijn
Contactpersoon: Lotte Dingjan

Omschrijving van het project


E25 Zorg en Welzijn werkt vanuit een multifocale benadering. Waar nodig schakelen we snel tussen preventief werken, begeleiding én/of behandeling. Als teamplayer werk je voornamelijk in het preventieve werkveld in het team Buurtsport.

WAAROM BUURTSPORT?
Wanneer kinderen en jongeren gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij school of het veldje om de hoek en het verenigingsleven, worden zij gestimuleerd tot een actieve en gezonde leefstijl.

HOE BEREIKEN WE DAT?
Samen met een team van stagiaires, vrijwilligers en vakleerkrachten wordt op en rond de scholen elke week een programma “gedraaid”.
Op en rondom de scholen worden er pauzesporten, naschoolse (wijk)activiteiten en (kleuter)gymlessen gegeven. De buurtsportcoach die over het algemeen het vaakst aanwezig is op de school, is de coördinator en het aanspreekpunt van de school. De betreffende buurtsportcoördinator zorgt voor afstemming met de scholen, en verwijst eventueel door naar relevante organisaties.

JOUW ROL ALS TEAMPLAYER
Als teamplayer werk je zelfstandig als buurtsportcoach op de basisscholen en/of in de wijken en probeer je d.m.v. laagdrempelige activiteiten de kinderen in beweging te krijgen. Daarnaast organiseer je verschillende evenementen en probeer je met jouw groepje acties te organiseren waardoor er meer kinderen gaan sporten.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De teamplayers starten met onderzoek in de oriëntatiefase; wat doet de organisatie precies en met welk doel? Daarnaast kunnen de voorbereidingen op het eerste evenement van de Sportexperience van start gaan. Vanaf dag één zullen de teamplayers ook laagdrempelige sportactiviteiten aanbieden op de basisscholen (pauzesport) en in de wijken (naschoolse sport).

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Verbetering van de sportparticipatie onder de Maassluise jeugd. De teamplayers uit het jaar 2023-2024 hebben als doel de sportparticipatie te verhogen tijdens de naschoolse activiteiten. De nieuwe teamplayers mogen in de oriëntatiefase in overleg met de begeleiding zelf een SMART geformuleerd doel samenstellen wat aansluit op het opgeleverde resultaat van de vorige teamplayers.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Sportexperience - de Sportexperience is een evenement in de Kerstvakantie waarbij verenigingen de mogelijkheid hebben om zich te profileren aan de basisschoolkinderen in Maassluis. Dit doen zij d.m.v. clinics met als achterliggende gedachten om de sportparticipatie te verbeteren. De afgelopen jaren nemen gemiddeld 250 kinderen deel aan de Sportexperience.

FC Straat - FC Straat is het voormalig Cruyff court 6v6/Streetwise cup toernooi. In Maassluis organiseer je op het Cruyff court het Maassluise kampioenschap voor de leeftijden 10-12. De winnaar gaat door naar de regiofinale.

Koningsspelen - de Koningsspelen organiseren de teamplayers op meerdere basisscholen in Maassluis. De sportdag is een leuke dag waarin oudhollandse spellen worden gespeeld a.d.h.v. een doordraaischema en feestelijkheden rondom Koningsdag.

Gezondheidsdag - de Gezondheidsdag vindt plaats als laatste evenement in juni voor de basisschoolkinderen uit Maassluis. Tijdens een dag vol leuke spelletjes en attracties wordt sport ingezet als middel om de kinderen spelenderwijs wat bij te brengen over een gezonde leefsti

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Sport en spel aanbieden op schoolpleinen en in de wijk
- Geven van pauzesport
- Organiseren en coördineren sportdagen / evenementen 
- Wekelijks vergaderen
- Sponsors benaderen
- Onderzoeksrapport opstellen 

De verhouding tussen de werkzaamheden is organiseren evenementen 40%, lesgeven 30% en het organiseren en bedenken rondom het verbeteren van de sportparticipatie is 20%. De overige 10% zijn werkzaamheden die spontaan ontstaan door bijvoorbeeld ontwikkelingen binnen de doelgroep of opdrachten van de gemeente.