Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

HALO Onderwijskampen
Bedrijfsnaam: HALO Onderwijsevents
Contactpersoon: Jeroen de Krom

Omschrijving van het project


De HALO onderwijskampen helpen studenten een beeld te krijgen hoe je verschillende kampen organiseert voor verschillende doelgroepen.

Winterkamp is een kamp voor de bovenbouw van het VO. Tijdens het kamp maken studenten kennis met activiteiten in een wintersportgebied en leren de basisvaardigheden van skien en snowboarden. De teamplayers organiseren alle zaken buiten de inhoud. Het gaat hier om Vervoer, accomodatie, materiaal , informatievoorziening, etc. De inhoud wordt uitgevoerd door een vierdejaars projectgroep.

Landkamp is een kamp voor het PO. Een traditioneel groep 8 kamp. Studenten leren hier alle facetten van de organisatie van zo'n kamp. De inhoud van het kamp bevat; activiteiten in een bosrijke omgeving, pedagogische uitdagingen (waaronder heimwee), organisatorische zaken, etc. De inhoud wordt in samenwerking met een tweedejaars projectgroep voorbereid en uitgevoerd.

Waterkamp- is een kamp voor de onderbouw van het VO. De studenten gaar hier kennismaken met zo veel mogelijk watersporten en de organisatie rondom die activiteiten gerelateerd an de doelgroep. Dit kamp gaan jullie geheel zelfstandig organiseren en uitvoeren.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Starten met organiseren van de kampen en starten met samenstellen projectgroepen.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


4. Anders, beschijf onderstaand bij werkzaamheden opdracht

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Binnen de gestelde kaders ontwikkelen en uitvoeren van waterkamp.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Winterkamp (januari) organiseren met ervaren projectgroep. Landkamp (april) uitvoeren met beginnende projectgroep.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Winter- en Landkamp worden samen met de projectgroepen georganiseerd. Het gaat hier om het vinden en vastleggen van accomodaties. Het organiseren van vervoer. Contact leggen met (buitenlandse) organisaties ter voorbereiding van het kamp.