Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayersstage Jeugdvoetbalopleiding
Bedrijfsnaam: Jeugdvoetbalopleiding
Contactpersoon: Petra van Lith

Omschrijving van het project


Jeugdvoetbalopleiding is gespecialiseerd in alle facetten van de jeugdopleiding afgestemd op de wensen en de mogelijkheden van de vereniging zelf. Dankzij de clubspecifieke benadering op de locatie van de vereniging kunnen alle betrokkenen van de jeugdafdeling de gewenste vooruitgang boeken. Daarnaast heeft Jeugdvoetbalopleiding ook Voetbal & Onderwijs op middelbare scholen en basisscholen. Voetbal & Onderwijs is gericht op het stimuleren van leerlingen om te bewegen op een aansprekende manier. 

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Kennismaking met de organisatie en de huidige jeugdvoetbalactiviteiten
- Periodiek overleg/vergadering met Teamplayersgroep
- Taken verdelen binnen Teamplayersgroep
- Coördineren van Teamplayers en aansturen van Teamplayers per activiteit
- Plan van aanpak opstellen met inbreng van alle teamplayers.
- Omgevings- en concurrentie analyses maken
- Functioneringsgesprekken voorbereiden en voeren
- Voortgangsgesprekken voorbereiden en voeren
- Beoordelingsgesprekken voorbereiden en voeren
- Aanbod diensten en producten Jeugdvoetbalopleiding analyseren, innoveren en uitbreiden.
- Werven, coördineren en aansturen van trainers tijdens de jeugdvoetbalactiviteiten
- Toenemende verantwoordelijkheid bij de planning, organisatie en uitvoering tijdens Jeugdvoetbalactiviteiten bij verenigingen en scholen.
- Voetbalclubs en scholen bellen/mailen voor kennismakingsgesprek gericht op Jeugdvoetbalactiviteiten
- Kennismakingsgesprekken voeren bij voetbalclubs en scholen

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- Subsidieplan waardoor Jeugdvoetbalopleiding ondersteuning kan aanvragen voor het aanbieden van activiteiten voor de jeugd bij diverse gemeenten om meer kinderen te kunnen laten bewegen.
- Overdrachtsdocument gereed voor toekomstige teamplayers.
- Kwalitatief verbeterde jeugdvoetbalactiviteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de jeugd.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Plan van aanpak maken met alle teamleden
- Concurrentieanalyses: welke partijen zijn actief binnen jeugdvoetbalactiviteiten?
- Subsidieplan om meer jeugdvoetbalactiviteiten te kunnen aanbieden in diverse gemeenten.
- Uitkomst Brainstormsessies verwerken.
- Benaderen van potentiële nieuwe voetbalverenigingen en gemeenten voor nieuwe Jeugdvoetbalactiviteiten.
- Voeren van gesprekken met nieuwe potentiële voetbalverengingen en gemeenten voor activiteiten.
- Innoveren jeugdvoetbalactiviteiten.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Kennismaking met de organisatie en de huidige jeugdvoetbalactiviteiten
- Periodiek overleg/vergadering met Teamplayersgroep
- Taken verdelen binnen Teamplayersgroep
- Coördineren van Teamplayers en aansturen van Teamplayers per activiteit
- Plan van aanpak opstellen met inbreng van alle teamplayers.
- Omgevings- en concurrentie analyses maken
- Functioneringsgesprekken voorbereiden en voeren
- Voortgangsgesprekken voorbereiden en voeren
- Beoordelingsgesprekken voorbereiden en voeren
- Toenemende verantwoordelijkheid bij de planning, organisatie en uitvoering tijdens Jeugdvoetbalactiviteiten.
- Kennismakingsgesprekken voeren bij voetbalclubs en gemeenten.