Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers het Beweegloket Den Haag
Bedrijfsnaam: Het Beweegloket Den Haag
Contactpersoon: Soraya Samuels

Omschrijving van het project


Het Beweegloket Den Haag ondersteunt, adviseert en begeleidt (tijdelijk) Hagenaars met een beperking en of chronische aandoening, bij het vinden van een passend beweeg/sportaanbod in Den haag.
Daar waar men deelnemen bij een reguliere beweeg/sportaanbieder, ook waar men enkel bij een aangepaste beweeg/sportaanbieder krijgt men ondersteuning, advies en eventueel (tijdelijk) begeleiding.
Het Beweegloket Den Haag werkt met verschillende organisaties zoals: Middin, Humanitas, Philadelphia, st. Anton Constandse, Parnassia, Limor, KesslerPerspektief, MEE/VTV, Wijkz, etc.

De volgende doelgroepen kunnen zich melden bij het Beweegloket Den Haag:
1. Mensen met een lichamelijke beperking.
2. Mensen met een visuele en of auditieve beperking.
3. Mensen met een verstandelijke beperking.
4. Mensen met normaal tot hoog begaafd met een vorm van ASS en of andere stoornissen.
5. Mensen met psychosociale stoornis.
6. Mensen met chronische aandoening.
7. Mensen met overgewicht/obesitas.

De Beweegcoach vanuit het Beweegloket Den Haag opereert zowel lokaal als regionaal binnen regio Haaglanden.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Wandelgroep opnieuw oppakken op de donderdagochtenden.
En kennis maken met verschillende doelgroepen.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


1. Haalbaarheidsonderzoek naar mix van binnen en buiten sporten (te denken valt aan wandelgroep, sportgroep Sport- en spel, inzet Multiball wall voor personen met verstandelijke beperking) .
2. Onderzoek naar haalbaarheid Walk in de Parq in het Zuiderpark (ism Beweegvriendelijk Zuiderpark)
3. Verder gaan op de ontwikkelde waaier in de minor Niemand Buitenspel.
4. Naamsbekendheid het Beweegloket Den Haag

Concrete eindresultaat:

1. Haalbaarheid betreft borging (structureel), soort aanbod (binnen/buiten combinatie), bereik doelgroep
2. Haalbaarheid betreft bereik doelgroep en gebruiksvriendelijkheid
3. Deskundigheidsbevordering: uitbreiden van doelgroepen in de waaier, verdieping interview bij reguliere sportaanbieders en vraag & aanbod goed in kaart gebracht.
4. Het Beweegloket Den Haag: het bereik van de diensten van het Beweegloket Den Haag vergroot ook op Social Media's

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Plan van aanpak van de drie hoofdopdrachten:

1. Onderzoek
2. Organiseren van minimaal twee sportactiviteiten met twee verschillende doelgroepend
3. Friend4Sports: tijdelijke sportmaatjes

Opgestart met wandelgroep, structureel en geborgd..
Twee sportactiviteiten bij een woonvoorziening/SBO/Zuiderpark
Minimaal 2x Friend4Sports geweest met een Beweegcliënt
Aanvulling nieuwe doelgroepen in de waaier
Resultaat interviews bij reguliere beweeg/sportaanbieders

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


1. Onderzoek:
Plan van aanpak direct bij aanvang als team bedenken en starten.
Jaarplanning maken.
Veel op pad met elkaar om de interviews persoonlijk af te nemen bij verschillende reguliere sportaanbieders.

2. Organiseren van minimaal twee sportactiviteiten met twee verschillende doelgroepen:
Persoonlijke doelen opstellen per Teamplayer
Plan van aanpak opstellen: welke twee doelgroepen, op welke wijze te bereiken, wanneer en hoe laat, wat heb je als team nodig.


3. Friend4Sports:
Plan van aanpak maken
Persoonlijke doelen hieraan koppelen
2x minimaal per Teamplayer als Friend worden ingezet
Zelfreflecties opstellen na het inzet als Friend