Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Red Hero Kids Day / sport/sponsoractiviteiten tbv Rode Kruis
Bedrijfsnaam: Rode Kruis Haaglanden
Contactpersoon: Monique Mulder

Omschrijving van het project


Het Rode kruis vindt het belangrijk dat er voldoende beweging is voor kinderen en volwassenen. In deze combinatie wordt een sport/sponsoring evenement opgezet worden. Hiermee worden gelijk twee doelen gehaald:
Sportief bewegen én geld ophalen voor het Rode Kruis, zodat er meer goede doelen/initiatieven ondersteund kunnen worden.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Onderzoek naar welke sport/sponsor activiteiten gedaan kunnen worden
(doelgroep en evenement bepalen)

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Dat de Teamplayers in staat zijn om binnen een project diverse sport/sponsor activiteiten op te zetten en uit te voeren.
Dus project van a tot z bedenken, begeleiden en uitvoeren.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Onderzoek en keuze projecten (doelgroepen)
Afweging en haalbaarheid
Draaiboek maken
Opzetten projecten, tussentijds toetsen, tijdlijn bewaking
Uitvoering / eindresultaat

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Teamplayers leren gezamenlijk projectmatig te werken en te leren, op het gebied van:
samenwerking, opzetten van sportevenement, planning, communicatie, sponsoring, logistiek