Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Bureau-Sport
Bedrijfsnaam: Bureau-Sport
Contactpersoon: Tom Roovers

Omschrijving van het project


Bureau-Sport is het loket voor alle organisaties, bedrijven en/of instellingen die op zoek zijn naar sportstudenten voor bijvoorbeeld stages, evenementen, afstudeeropdrachten en/of betaalde banen. Bureau-Sport is direct verbonden met de opleidingen HALO, Sportkunde, ISPM, Voeding en Dietiek, bewegingstechnologie van de HHS en met ROC Mondriaan Sport en Bewegen. Bureau-Sport heeft haar werkplek op de Sportcampus en is de verbinder tussen vraag en aanbod op het gebied van sport en bewegen.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Vanaf het eerste moment moeten de verschillende emails beheerd worden. Vragen voor inzet van studenten tot en met het accorderen van vacatures zijn wekelijkse kost. Het organiseren van Pauze Sport iedere donderdag is een vast onderdeel het de Teamplayers. De digitale krant moet wekelijks voorzien worden van relevante nieuwsonderwerpen van stage aanbod tot en met behaalde sportprestaties door studenten.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Gedurende een aantal momenten in het jaar laten de Teamplayers zien in staat te zijn om een vent te organiseren o.a. de Teamplayerdag, de Teamplayermarkt. De relatie met de organisaties in de Sportcampus moet verder uitgebouwd worden. Hoe zien de Teamplayers dit en hoe gaan ze er mee aan de slag? Is de attentie waarde van de studenten voor Bureau-Sport significant toegenomen? Een stage/banen markt voor alle sportstudenten.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Van pauze sport naar structureel Sportaanbod. Hoe gaat de samenwerking met Studentensport eruit zien?
Teamplayer dag
Teamplayer markt
Internationale stages op de kaart zetten

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


1. day to day business van mailverkeer tot en met content maken voor de site
2. netwerken tot en met acquisitiegesprekken
3. evenementen beheer
4. vacature bank beheren