Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers project Double Sports
Bedrijfsnaam: Double Sports
Contactpersoon: Arthur van Lith

Omschrijving van het project


Double Sports is een sportbureau dat zich richt op onderwijsinstellingen, verenigingen, kinderdagverblijven, gemeentelijke instellingen en Welzijnorganisaties.
Professionele sportdocenten bieden hierbij sportactiviteiten aan voor zowel jong als oud.

Double Sports helpt bij het organiseren van evenementen, het geven van gymlessen, zwemlessen, Tussen Schoolse Opvang (TSO) en de Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Als Teamplayer van Double Sports houd je je bezig met het organiseren van diverse evenementen, zijn er standaard ingeplande vergaderingen en overdrachten en is er ook ruimte voor de ondersteuning en controle binnen het werkveld van Double Sports. Daarnaast heb je de ruimte om met de groep zelf iets op te zetten binnen Double Sports. Dit kan zijn op onderzoeksbasis of dat jullie zelf iets gaan opzetten en daadwerkelijk uitvoeren.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Kennismaken met Double Sports en hieruit eigen ideeën naar voren brengen wat de groep interessant vind om uit te gaan voeren of te onderzoeken binnen Double Sports
- Sportdagen organiseren en uitvoeren.
- Voetbaldagen organiseren, promotie, werving, opzetten en uitvoeren.
- Koningsspelen organiseren en uitvoeren.
- Wateringse loopfestijn organiseren en uitvoeren.
- Ondersteuning in werkveld activiteiten
- Commerciele activiteiten zoals het helpen uitbreiden van een regio.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Double Sports verwacht dat de Teamplayers als groep samenwerken bij het organiseren van evenementen, ondersteuning bieden in het werkveld en zich onderzoeksgericht opstellen.
Hierbij worden de documenten verwacht die de studenten op school zijn gewend aan te leveren. Denk aan een plan van aanpak, draaiboek en uiteraard de uitvoering.

Double Sports verwacht ook dat de Teamplayers met eigen input komen en zich ontwikkelen op het gebied professionele communicatie zowel onderling en naar de medewerkers van Double Sports als naar de klanten toe. Hierdoor creëeren de Teamplayers een tevreden klanten en medewerkers en is de kans groot dat hier een nieuwe opdracht voor Double Sports uitkomt in het vervolg.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Concrete doelstelling wat zij dit jaar bij Teamplayers voor zichzelf en voor de groep willen bereiken.
- Plan van aanpak
- Draaiboek
- Werving/ promotieplan

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


De Teamplayers stage dag varieert enorm. Dit is afhankelijk van de verschillende evenementen die gepland staan.
Naast de evenementen zijn de studenten bezig met vergaderingen/overdrachten, ondersteuning/controle in het werkveld en dagelijkse werkzaamheden die zich bij Double Sports voordoen.
Bij Double Sports is het eerste half jaar vaak minder druk dan het tweede half jaar. Tijden in overleg mogelijk.