Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Playing for Success Den Haag
Bedrijfsnaam: Playing for Success Den Haag
Contactpersoon: Nicole Pont

Omschrijving van het project


Playing for Success is een grensverleggend concept voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. De doelstelling van Playing for Success Den Haag is het vergroten van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van zowel meisjes als jongens, die bij het leren op school een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er wordt een speciaal ontwikkeld programma aangeboden in een motiverende en uitnodigende omgeving, waardoor hun zelfvertrouwen en motivatie toenemen. Daardoor kunnen de prestaties op het gebied van taal, rekenen en ICT op termijn sterk verbeteren, zoals in Engeland, met opmerkelijke resultaten, is aangetoond. Een leeromgeving met een zogenaamde “WOW-factor” speelt hierbij een sleutelrol.
Het project Playing for Success Den Haag vindt plaats in het Bingoalstadion (maandag, dinsdag) en op de Sportcampus in het Zuiderpark (woensdag en donderdag). Er is een ruimte beschikbaar waar wij met Playing for Success gebruik van mogen maken. Twee groepen kinderen van twee verschillende scholen komen deze dagen bij elkaar om te werken aan hun zelfvertrouwen, motivatie, zelfstandigheid en/of samenwerking. In het leercentrum gaan “onder presterende” kinderen uit de groepen 6 t/m 8, gedurende 11-12 weken, één dag in de week na schooltijd aan de slag met hun zelfgekozen leerdoelen. Door middel van een uitdagend programma proberen we kinderen te prikkelen en uit te dagen om ‘met zichzelf aan de slag te gaan’. Playing for Success gaat er van uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Door negatieve leerervaringen is de motivatie soms sterk verminderd en het zelfbeeld en zelfvertrouwen verslechterd. De kinderen gaan er zelf in geloven dat ze niet goed kunnen leren. Playing for Success brengt deze leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen
Tijdens de bijeenkomsten zijn er, behalve de activiteiten, ook gesprekken met de kinderen gepland. Met elkaar bespreken we de leerdoelen en geven we de kinderen handvatten (tips) om hier na een speelronde (en na hun periode bij Playing for Success) mee aan de slag te gaan. Het leercentrum wordt geleid door een gekwalificeerd docent met ondersteunend personeel. Naast de intensieve steun en aandacht is er een duidelijke structuur in het leercentrum. Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht bij het leren en in de omgang met elkaar. De combinatie van enthousiaste ondersteuning en structuur zorgt voor een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat.

Voor het Teamplayers Project zijn wij op zoek naar studenten voor onze nieuwe locatie Sportcampus Zuiderpark. We draaien daar nu voor het eerste jaar verschillende groepen.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- verbeteren en uitbreiden van curriculum
- uitvoeren van curriculum
- Sociale media/naamsbekendheid vergroten
- Sponsorplan verbeteren en uitvoeren

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Een breed ontwikkeld curriculum voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 waarbij sport gekoppeld wordt aan cognitieve opdrachten en kinderen werken aan hun sociale vaardigheden (motivatie, samenwerken, zelfvertrouwen en zelfstandigheid).
Een plan wat betreft de inzet van sociale media om de naamsbekendheid te vergroten en hierbij zijn de eerste stappen gezet
Een ontwikkeld sponsorplan waarbij deze ook uitgevoerd is.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- een plan op gebied van curriculum, sponsoren en inzet sociale media
- breder curriculum ontwikkelen
- zichtbare resultaten bij de uitgevoerde plannen (juni)

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- curriculum maken en uitvoeren met leerlingen
- sponsorplan 2022-2023 kritisch bekijken en verbeteren waar nodig
- sociale media; plan maken hoe deze effectief in te zetten. Website verbeteren