Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Meer jonge ouderen (50,60 jarigen) naar bestaand of nieuw beweegaanbod te krijgen en de oudere ouderen(70,80 en ouder) naar activiteiten te krijgen om vereenzaming tegen te gaan. Jong geleerd is oud gedaan!
Bedrijfsnaam: Bewegen Werkt/buurtsportcoachdenhaag
Contactpersoon: Marian van Koesveld

Omschrijving van het project


Doel is duidelijk krijgen hoe de jonge ouderen (50,60 jarigen) aan het bewegen te krijgen maar ook oudere ouderen 70,80 en ouder aan het bewegen te krijgen. Welk beweegaanbod is hiervoor nodig? Werken naar aan positieve gezondheid met bewegen als middel. Het uitgangspunt is jong(vanaf 50 jarige leeftijd) geleerd is oud een gezonder leven waardoor minder medische zorg nodig is op latere leeftijd. Positieve gezondheid bestaat uit de aandacht gebieden fysiek, mentaal zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Voor niet iedere leeftijdsgroep is bewegen de eerste stap maar zal dit wellicht het sociale domein zijn. Daarom is het van belang om vanaf dag 1 te onderzoeken wat de verschillende doelgroepen motiveert om in actie te komen en vervolgens hier op in te zetten.
Om meer jonge ouderen aan het bewegen te krijgen zijn er mogelijk nieuwe activiteiten nodig.(oldStars sporten, roeien boksen of anders?)
Om meer oudere ouderen aan het bewegen te krijgen is dit vanuit heimwee naar het verleden of anders. Plezier en sociaal welbevinden zijn motivatoren om rekening mee te houden.
Samenvattend: onderzoek naar motivatie van de doelgroep zal nodig zijn om duidelijk te hebben welke interventies ingezet kunnen worden.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Doel is duidelijk krijgen hoe de jonge ouderen (50,60 jarigen) aan het bewegen te krijgen maar ook oudere ouderen 70,80 en ouder naar (beweeg)activiteiten te krijgen. Welk beweegaanbod is hiervoor nodig? Werken naar aan positieve gezondheid met bewegen als middel. Het uitgangspunt is jong(vanaf 50 jarige leeftijd) geleerd is oud een gezonder leven hebben, waardoor minder medische zorg nodig is op latere leeftijd. Positieve gezondheid bestaat uit de aandacht gebieden fysiek, mentaal zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Voor niet iedere leeftijdsgroep is bewegen de eerste stap maar zal dit wellicht het sociale domein zijn. Daarom is het van belang om vanaf dag 1 te onderzoeken wat de verschillende doelgroepen motiveert om in actie te komen en hier een interventie op te zetten.
Om meer jonge ouderen aan het bewegen te krijgen zijn er mogelijk nieuwe activiteiten nodig.(oldStars sporten, roeien boksen of anders?)
Om meer oudere ouderen aan het bewegen te krijgen is dit vanuit heimwee naar het verleden of anders. Plezier en sociaal welbevinden zijn motivatoren om rekening mee te houden.
Samenvattend: onderzoek naar motivatie van de doelgroep zal nodig zijn om duidelijk te hebben welke interventies ingezet kunnen worden.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Dat meer jonge ouderen uit verschillende wijken deelnemen aan bewegen en de oudere ouderen deelnemen aan activiteiten en uit de eenzaamheid komen.
Duidelijkheid over de plek waar het beweegaanbod plaatsvind.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


De eerste stap is het duidelijk in kaart krijgen wat motiveert ieder doelgroep (jong ouderen en oudere ouderen) om in actie te komen. Waarom wordt er nog te weinig bewogen. Waar haal je de waarom en motivatie vraag op?
Welk aanbod is nodig om beide doelgroepen in beweging te krijgen. Waar wordt het aanbod aangeboden?
Hoe breng je het nieuwe aanbod onder de aandacht en hoe zet je dit duurzaam weg.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Sportkunde: managen, coƶrdineren van de verschillende subdoelen en bijsturen wanneer nodig. Duidelijkheid geven in de taken en subdoelen. Gebruik maken van social media en wijkbladen wanneer nodig in het traject.
HALO opzetten en wanneer nodig uitvoeren dan wel borgen van de beweeg activiteit. Wanneer nodig train de trainer traject opzetten. Denk daarbij aan het begeleiden van vrijwilligers. Tevens informatie geven over positieve gezondheid en hier evenementen dan wel workshops voor opzetten.
Sport en bewegen in samenspraak met HALO de beweeg activiteit facilitairen en uitvoeren.
Voeding en Diƫtetiek de oudere ouderen helpen met de positieve gezondheid. Gezondheid checks en kennis van goede voeding bij iedere doelgroep vergroten maar dit ook praktisch toepasbaar maken.