Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Moef
Bedrijfsnaam: Ipse de Bruggen
Contactpersoon: Robbie Notenboom

Omschrijving van het project


Iedereen is bijzonder. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen. We bieden bijzondere zorg aan mensen met een handicap. Zij zijn net als mensen zonder handicap stuk voor stuk bijzonder. Jong of oud, met een eigen persoonlijkheid, achtergrond en levensovertuiging.

Wij ondersteunen hen bij het leven van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in onze samenleving. In wonen, werken, leren en recreëren, in de hele provincie Zuid-Holland. Dat doen wij vanuit onze deskundigheid, maar zeker ook vanuit betrokkenheid en passie. Zo voelen onze cliënten zich bij ons op hun plek. En kunnen zij zich ontplooien.
Iedereen is bijzonder. Zo kijken we naar onze cliënten. Naar onszelf en naar iedereen die betrokken is bij Ipse de Bruggen. Deze opvatting vind je in alles terug. In onze werkwijze én in onze medewerkers.
Project
Moef is een beweegmascotte waarmee wij de drempels t.o.v. bewegen wegnemen bij onze cliënten. Door middel van extra beweegmomenten te organiseren en evenementen zorgen wij met Moef dat onze cliënten meer gaan bewegen. Om dit leuk te maken voor onze cliënten gebruiken we de mascotte, muziek, versieringen, beloningsystemen en gadgets.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?

Kennismaken met de doelgroep en activiteiten verzorgen voor de doelgroep. Organiseren van evenementen en onderzoek doen naar de vraag vanuit de dagbesteding omtrent Moef activiteiten.Lesgeven op de dagbestedingenVerder uitbouwen van het wandelproject van het vorige teamplayers team.Het bezoeken van locaties, waar Moef al vorig schooljaar van start is gegaan voor nazorg.Bedenken van Evenementen en deze plannen

Rooster maken voor dagbestedingen


Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


6 evenementen georganiseerd
Trainingsgroep opgezet voor de golden ten loop
vernieuwen wandelroutes
preventie plan Moef maken
Moef meal ontwikkelen

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Moef meal ontwikkeld hebben
preventie plan moef maken

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Lesgeven op dagbestedingen aan mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking

Moef digitaliseren

Onderzoek doen naar Moef in de praktijk

Evenementen organiseren 6x voor ongeveer 100 mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking

Cliënten begeleiden naar g verenigingen in de gemeente