Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

E25 Buurtsport
Bedrijfsnaam: E25 Zorg en Welzijn
Contactpersoon: Marc Dijkhuizen

Omschrijving van het project


E25 Zorg en Welzijn werkt vanuit een multifocale benadering. Waar nodig schakelen we snel tussen preventief werken, begeleiding én/of behandeling. Als teamplayer werk je voornamelijk in het preventieve werkveld in het team Buurtsport.

WAAROM BUURTSPORT?
Wanneer kinderen en jongeren gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij school of het veldje om de hoek en het verenigingsleven, worden zij gestimuleerd tot een actieve en gezonde leefstijl.

HOE BEREIKEN WE DAT?
Samen met een team van stagiaires, vrijwilligers en vakleerkrachten wordt op en rond de scholen elke week een programma “gedraaid”.
Op en rondom de scholen worden er pauzesporten, naschoolse (wijk)activiteiten en (kleuter)gymlessen gegeven. De buurtsportcoach die over het algemeen het vaakst aanwezig is op de school, is de coördinator en het aanspreekpunt van de school. De betreffende buurtsportcoördinator zorgt voor afstemming met de scholen, en verwijst eventueel door naar relevante organisaties.

JOUW ROL ALS TEAMPLAYER
Als teamplayer werk je zelfstandig als buurtsportcoach op de basisscholen en/of in de wijken en probeer je d.m.v. laagdrempelige activiteiten de kinderen in beweging te krijgen. Daarnaast organiseer je verschillende evenementen en probeer je met jouw groepje acties te organiseren waardoor er meer kinderen gaan sporten.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De teamplayers starten met onderzoek in de oriëntatiefase; wat doet de organisatie precies en met welk doel? Daarnaast kunnen de voorbereidingen op het eerste evenementen van de Sportexperience en de Streetwise cup (cruyff court 6v6 voetbaltoernooi) van start gaan. Vanaf dag één zullen de teamplayers ook laagdrempelige sportactiviteiten aanbieden op de basisscholen (pauzesport) en in de wijken (naschoolse sport).

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Verbetering van de sportparticipatie onder de Maassluise jeugd. De teamplayers teamplayers uit voorgaande jaren hebben de sportparticipatie onder de basisschoolkinderen in kaart gebracht. De nieuwe teamplayers gaan met concrete acties de sportparticipatie verhogen door meer toeleiding naar sportgelegenheden in de stad.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Organisatie evenementen:
• Sportexperience - de Sportexperience is een evenement in de Kerstvakantie waarbij verenigingen de mogelijkheid hebben om zich te profileren aan de basisschoolkinderen in Maassluis. Dit doen zij d.m.v. clinics met als achterliggende gedachten om de sportparticipatie te verbeteren. De afgelopen jaren nemen gemiddeld 250 kinderen deel aan de Sportexperience.
• Streetwise cup - De Streetwise cup is het voormalig Cruyff court 6v6 toernooi. In Maassluis organiseer je op het Cruyff court het Maassluise kampioenschap voor de leeftijden 10-12 en 13-15 jaar. De winnaar gaat door naar de regiofinale.
• Koningsspelen - de Koningsspelen organiseren de teamplayers op meerdere basisscholen in Maassluis. De sportdag is een leuke dag waarin oudhollandse spellen worden gespeeld a.d.h.v. een doordraaischema en feestelijkheden rondom Koningsdag.
• Gezondheidsdag - de Gezondheidsdag vindt plaats als laatste evenement in juni voor de basisschoolkinderen uit Maassluis. Tijdens een dag vol leuke spelletjes en attracties wordt sport ingezet als middel om de kinderen spelenderwijs wat bij te brengen over een gezonde leefstijl.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


* Sport en spel aanbieden op schoolpleinen en in de wijk  * Geven van pauzesport  * Organiseren en coördineren sportdagen / evenementen  * Wekelijks vergaderen  * Sponsors benaderen  * Onderzoeksrapport opstellen