Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Tafeltennis: van Spelletje naar Sport
Bedrijfsnaam: HTTV-070/MEHR Welzijn
Contactpersoon: Ruud van de Graaf

Omschrijving van het project


Tafeltennis was eens een grote sport in Den Haag. Vereniging als Wibats, Steeds Hoger/TSB, MVO'50 en Salamanders hadden grote jeugdafdelingen. Zoals veel andere sporten raakte het tafeltennis in verval. Waar eens drie sporthallen gevuld konden worden met schoolkinderen voor de Haagse Kampioenschappen is dat nu een aangelegenheid voor een paar scholen. En dat terwijl de meeste kinderen pingpongen wel kennen en leuk vinden. Tafeltennisvereniging HTTV-070 en WElzijnsorganisatie MEHR Welzijn vonden elkaar in Den Haag Zuidwest en zijn begonnen tafeltenniscursussen en toernooitjes te organiseren voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Tafeltennis is een ideale sport voor jongeren. Natuurlijk is het leuk om af en toe te doen, maar als je het echt als sport gaat doen zijn er belangrijke bonussen. Allereerst lichamelijk: iedereen kan meedoen en het bevordert je oog-hand co├Ârdinatie. Maar ook sociaal gezien is het een belangrijke sport. Je leert anderen kennen bij een vereniging die normaal niet noodzakelijkerwijze uit jouw omgangskring komen. Bij wedstrijden speel je in teamverband, waarbij je mede afhankelijk bent van het resultaat van je teamgenoten. Je leert ook de discipline om 1 of meerdere keren per week te gaan trainen.

Voor ons is de stip op de horizon de jeugd door middel van cursussen en een groot toernooi weer aan het tafeltennissen te krijgen, het liefst bij de nog overgebleven verenigingen met jeugd in ( en rond) Den Haag. Te beginnen in Zuidwest Den Haag, het jaar erna in geheel (groot) Den Haag en het 3e jaar ook op middelbare scholen. Inderdaad, een grote uitdaging! Maar dat maakt het eigenlijk ook wel leuk.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- inventariseren behoefte aan tafeltennis op basisscholen in de eerste helft van het schooljaar 2023-2024. Basis hiervoor is het al lopende programma in Den Haag Zuidwest. Uitbreiding kan naar beschikbaarheid lesgevers.
- voorbereiden Haagse Scholieren Kampioenschappen (volgens gemeente programma in januari 2024). Eventuele voorrondes naar behoefte . Locatie Sportcampus. Reservering etc.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- in juni is een cursusprogramma opgezet op basisscholen met de nadruk op Den Haag Zuidwest ( voor het schooljaar 2023-2024)
- in juni is een inventarisatie gedaan van beschikbare lesgevers.
- in juni is een datum vastgesteld voor de Haagse Scholierenkampioenschappen (eventueel met voorrondes)
- in juni is er een promofilmpje dat naar de basisscholen gestuurd kan worden om ze over de streep te halen.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- definitieve vaststelling cursusschema op basisscholen.
- uitvoering van cursusprogramma in periode 1 en 2 van het basisonderwijs.
- het maken van een promo filmpje over tafeltennis als sport (samen met de opdrachtgevers)

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- contact leggen met scholen, inventariseren tafeltennisbehoefte .
- contact leggen met de andere tafeltennisverenigingen in Den Haag.
- Het samenstellen van een cursusschema voor het schooljaar 2023-2024
- Organiseren van Haagse Scholierentafeltennis Kampioenschap met evt. voorrondes. In samenwerking met de tafeltennisverenigingen.
- Het benaderen van mede studenten om cursussen te geven op basisscholen.