Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Sportstimulering Senioren
Bedrijfsnaam: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Casy el Bouhnani

Omschrijving van het project


Als teamplayer sportstimulering senioren voor de gemeente Den Haag draag je bij aan het doel 100% sport- en beweegdeelname. Samen met je mede teamplayers en de partners binnen zorg, welzijn, sport en gemeente maak je het voor de Haagse senioren mogelijk om te bewegen waar, wanneer en hoe het best bij hen past en aansluit op hun wensen en mogelijkheden. Samen werk je aan een Vitale Stad!

Je bent er voor alle Haagse senioren van 50 jaar en ouder en helpt hen een stap verder naar een gezonder, fitter leven waarin bewegen en het sociale aspect van bewegen centraal staat. Binnen deze opdracht heb je veel vrijheid om jouw talenten en skills in te zetten en je krijgt de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en mee te werken en denken met de diverse partners. Met de 2 Haagse sportbakfietsen gevuld met sport- en beweegmateriaal tot je beschikking breng je het aanbod naar de senioren en kan je naast de gymzalen en sportvelden gebruik maken van unieke plekken zoals een sportdak en de stads- en beweegtuinen. Kortom de stad Den Haag is jouw Playground!

Naast de wekelijkse werkzaamheden werk je in duo's aan een eigen project/activiteit en krijgt elk duo een eigen stadsdeel toegewezen. Dit teamplayers project is een mooie mix van onderzoek en uitvoering:
1. Je update en lanceert de nieuwe Sport- en Beweegwijzer 50+ (editie 2024/2025)
2. Onderzoek naar en analyse van het beweegaanbod voor senioren en de hiaten: Onderzoeksresultaten worden niet alleen gerapporteerd maar omgezet naar advies en concrete actiepunten
3. Als team organiseer je 2 nieuwe beweegactiviteiten:
- nieuwe Oldstars activiteit in een wijk waar dat nog niet bestaat en in samenwerking met het Nationale Ouderenfondsen
- nieuwe wandelgroep die deel zal nemen aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC) in samenwerking met de Bas van de Goor Foundation
4. Vitaliteitsspelen: Je sluit je teamplayersstage af met een spetterende sport- en beweegdag voor 50+

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De eerste stagedag staat in het teken van kennismaking met elkaar en teambuilding. Je krijgt een rondleiding door het stadhuis en maakt kennis met de afdeling Sportstimulering en Sport in de Wijk op het Spui. Ook bespreken we alle mogelijkheden die jou aangeboden worden om jezelf verder te ontwikkelen en worden de duo's gevormd.
In de tweede week ga je in de ochtend op werkbezoek en maak je kennis met de Haagse senioren (50+) en een aantal netwerkpartners binnen zorg, welzijn en sport. Dit doe je als duo zodat je altijd een sparringpartner hebt. In de middag komen we weer samen op het Spui en worden de wekelijkse werkzaamheden in overleg verdeeld. Ook worden de grote jaarprojecten verdeeld, elk duo is verantwoordelijk voor 1 project/activiteit en het stadsdeel waar het project/activiteit plaats vindt.
Over het algemeen is jouw stagedag opgesplitst in 2 delen:
- in de ochtend ben je als duo op locatie bij partners in het stadsdeel en werk je aan jouw project/activiteit
- in de middag komen we samen op het Spui stadhuis (of een ander stadsdeelkantoor) voor teamoverleg, de gezamenlijke werkzaamheden zoals het onderzoek naar de hiaten in het beweegaanbod voor senioren

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- Het nieuwe boekje "Sport- en beweegwijzer 50+" is af en de eerste exemplaren worden uitgedeeld tijdens de Vitaliteitsspelen
- Een onderzoeksrapport met een analyse van het beweegaanbod voor senioren en de hiaten
- Er is 1 nieuwe Oldstars beweegactiviteit voor senioren georganiseerd
- Er is 1 nieuwe wandelgroep gestart en ingeschreven voor de Nationale Diabetes Challenge (NDC)
- Je sluit af met de kers op de taart: "De Vitaliteitsspelen" een spetterend sport- en beweegdag voor de Haagse senioren

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Periode september-januari
- Plan van Aanpak Sportstimulering Senioren 2023/2024 is af en gepresenteerd aan gemeente en stakeholders
- Het overzicht van beweegactiviteiten voor de Sport en Beweegwijzer 50+ is up-to-date en kan naar de drukker
- De hiaten in het beweegaanbod zijn bekend en opgenomen in het voorlopig onderzoeksrapport met analyse van het beweegaanbod voor senioren
- Organiseren Oldstars beweegactiviteit en Wandelgroep NDC: het voorbereidend werk is afgerond en je kan over gaan tot uitvoering

- In februari rond je het onderzoeksrapport af en presenteer je de resultaten inclusief advies aan gemeente, beweegaanbieders en betrokken stakeholders
- Volop in de organisatie- en actiestand voor de Vitaliteitsspelen (sport- en beweegdag voor senioren)

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Naast de bovengenoemde projecten/activiteiten en onderzoek zijn dit de wekelijkse werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in overleg verdeeld of rouleren:
- PR/Communicatie: onderhouden social media (facebook, instagram, Youtube) en nieuwsbrief "Senioren in Beweging"
- bedenken van ludieke acties om meer senioren te bereiken en in beweging te brengen tijdens brainstorm- en werksessies met partners
- Teamplayers overleg: inplannen, agenda, voorzitten, notuleren
- 2 keer per jaar (januari en april) een tussentijdse evaluatie over de gang van zaken en de reeds behaalde doelen, aandachtspunten en successen
- je werkt samen met diverse partners (zorg, welzijn, sport en gemeente) en neemt deel aan bijeenkomsten en/of congressen