Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Jongerenwerk Roc Meppelweg
Bedrijfsnaam: E25 Zorg en welzijn
Contactpersoon: Daan Ledeboer

Omschrijving van het project


Voor en pilot op Mondriaan school voor entree en ISK wordt er vanuit Coach 25 jongerenwerk opgezet. Doel is door middel van laagdrempelige activiteiten de verbinding met de leerlingen te zoeken, het gesprek aan te gaan, en voorlichting te geven. Een plek zijn waar leerlingen met al hun hulpvragen terecht kunnen.


Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Gesprek aangaan met leerlingen school. Bedenken van verschillende sport gerelateerde activiteiten. Voetbal, basketbal en ping pong activiteit leiden tijdens pauzes. Meedenken opzetten voetbal toernooi in mei. Start onderzoek nieuw beleid op school naar meer sport en bewegingsactiviteiten

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Verdiepend afgeronde opdracht waarbij onderzoek gedaan is naar beleid nieuw sportprogramma op school.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Tussen evaluaties onderzoek. Sport gerelateerde Activiteiten hebben bedacht en georganiseerd.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Doen van onderzoek, sport gerelateerde activiteiten tijdens pauzes leiden. Bedenken van sport gerelateerde evenementen bedenken, opzetten, en organiseren.