Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers Mariahoeve
Bedrijfsnaam: Wijkz
Contactpersoon: Mike de Groot

Omschrijving van het project


Mariahoeve is een wijk waar veel bewoners op of onder de armoedegrens leven. Het winterspektakel is vaak hun enige vertier in de kerstvakantie. Omdat alles gratis is voor bezoekers is dit evenement erg populair en kijken de bewoners en kinderen er naar uit. Het doel van het evenement is d.m.v. sport- en spel de wijkbewoners te activeren (sportstimulatie) en verbinden.
Voor de Teamplayers is er ruimte voor eigen inbreng welke soorten sport- en spel worden aangeboden en welke attracties worden gehuurd.
Het activiteitenaanbod en de te bereiken doelgroep voor het zomerspektakel, de wekelijkse (kleinschalige sportactiviteiten) en tussen schoolse opvangactiviteiten zijn geheel vrij in te vullen door de Teamplayers.

Periode Winterspektakel: +/- 5 dagen in de kerstvakantie
Periode Zomerspektakel: 1 (of 2) dag(en) in mei/juni

https://www.facebook.com/WinterZomerspektakel-Mariahoeve-1649349348688551

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Onderzoek naar de wijk/doelgroep, het bestaande sportaanbod en de sportbehoefte van de doelgroepen binnen de wijk
- Organiseer een wekelijkse sportactiviteit in de wijk Mariahoeve voor een gekozen doelgroep
- Wekelijks (op donderdag tussen schoolse opvang bij een basisschool in de wijk (sport- en spelaanbod bedenken en uitvoeren met de doelgroep)
- Voorbereiding activiteitenaanbod voor Winter- en Zomerspektakel
- Overleg opdrachtgever/gemeente
- Contact leggen samenwerkingspartners
- Contact leggen vrijwilligers

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- Twee goed bezochte evenementen (Winter- en Zomerspektakel)
- Blijvende activiteiten ontstaan uit de georganiseerde wekelijkse sportactiviteit
- Pauzeopvang aanbod heeft plaatsgevonden en kan door een nieuwe groep Teamplayers voorgezet en uitgebreid worden.
- Overdrachtsdocument voor de volgende Teamplayers groep

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Wijk/doelgroep analyse
- Plan van aanpak
- Draaiboek
- Publiciteit
- Vrijwilligersbestand/werving
- Fondsaanvraag (alleen voor het Zomerspektakel)
- Subsidieaanvraag (alleen voor het Zomerspektakel)
- Evaluatie eerste evenement met gemeente, vrijwilligers en samenwerkingspartners.
- Opgezette wekelijkse sportactiviteiten (evalueren).
- Onderzoek naar de wijk Mariahoeve (bevolkingssamenstelling, behoeftes, inventarisatie behoeftes/activiteitenaanbod voor Winter- en Zomerspektakel)

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van TeamplayersOrganiseer in- en/of rond de kerstvakantie +/- 5 dagen sport- en spelactiviteiten tijdens het meerdaags evenement in de wijk Mariahoeve (Winterspektakel) en rond mei/juni een 1 of 2 daags evenement (zomerspektakel). Organiseer wekelijkse sportactiviteit voor de gekozen doelgroep in de wijk Mariahoeve.
- Programmering evenement
- Begroting evenement (alleen voor het Zomerspektakel)
- Contact leggen met de doelgroep
- Overleg met gemeente
- Contact vrijwilligers
- Contact samenwerkingspartners
- Sponsoren zoeken/fondswerving (alleen voor het Zomerspektakel)
- Subsidie aanvragen (alleen voor het Zomerspektakel)
- Uitvoeren evenement 1
- Uitvoeren evenement 2
- Uitvoeren wekelijkse sportactiviteit in de wijk
- Het opzetten en uitvoeren van een sport/spelprogramma tijdens tussen schoolse opvang
- Overdrachtsdocument voor nieuwe Teamplayers