Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers De Mussen: Samen Kansrijk en Gezond
Bedrijfsnaam: BSV De Mussen
Contactpersoon: Martin Breas

Omschrijving van het project


Buurtsportvereniging (BSV) De Mussen is opgericht in 2015 en is onderdeel van het oudste buurtcentrum van Nederland. De Mussen is een eigentijds en bruisend buurtcentrum in het hart van de Schilderswijk met een veelzijdig activiteitenaanbod. In de Schilderswijk blijft de sportparticipatie achter bij het landelijke gemiddelde. De BSV wilt hier verandering in brengen door activiteiten op het gebied van sport & gezondheid op verschillende niveaus aan te bieden voor jong en oud. Op deze manier krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen op sportief gebied. De activiteiten vinden plaats in de Schilderswijk. Daarnaast worden er gedurende het jaar verschillende evenementen georganiseerd zoals een een grootschalig eindfeest met een gezondheidsmarkt.
In de Schilderswijk is veel vraag naar sporten en bewegen, maar er is geen toegankelijk aanbod vanwege het ontbreken van structurele financiële middelen. In samenwerking met verschillende spelers in de wijk (buurtcentra, scholen en bijvoorbeeld huisartsen) bieden we een laagdrempelig sportaanbod voor gezinnen met kinderen en ouderen.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Buurtverkenning Schilderswijk
- Klein onderzoek naar cijfers van de wijk op het gebied van aantal inwoners, gezondheid, sportparticipatie
- Peutergym met de ouders in Buurtcentrum De Mussen
- Sportmix training voor kinderen buiten van 4 t/m 7 jaar samen met de ouders
- Fitness voor volwassen mannen begeleiden

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


Maatschappelijke waarde van sport: sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Rode lijn
1. Sportmix voortzetten, minimaal 40 kinderen met ouders bereiken en tools meegeven voor structurele zelfstandige beweegactiviteiten
2. Ouder-peutergym voortzetten, minimaal 15 peuters met ouders en tools meegeven voor structurele zelfstandige beweegactiviteiten
3. Fitness en activiteiten begeleiding voor volwassenen, minimaal 12 deelnemers

Groene lijn
1. Ledenwerving in de wijk voor de activiteiten met een wervingsplan.
2. Ouder/kind sportdag organiseren in juni (voor 50-100 deelnemers, kinderen en volwassenen)
3. Eén dag van iedere schoolvakantie sportactiviteiten organiseren in het vakantieprogramma van De Mussen
4. Het ontwikkelen van een leefstijltraining/gezonde voeding voor ouder en kind en 3 bijeenkomsten organiseren

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


1. In oktober het project buurtverkenning presenteren + verslag inleveren
2. Teamdag organiseren voor het Buurtcentrum +- 25 deelnemers
3. In november minimaal 10 peuter trainingen op papier hebben met een planning welke training wanneer gegeven wordt
4. In november minimaal 10 Sportmix trainingen op papier zetten met een planning welke training wanner gegeven wordt
5. Een wervingsplan maken en inleveren in februari
6. Het draaiboek voor de ouder/kind sportdag inleveren in april (tweede versie in mei)

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Het stagemoment is iedere donderdag van 10:00 tot 17:00 uur en een aantal dagen tijdens de schoolvakanties (zie omschrijving). Hoofdlocatie is buurtcentrum De Mussen. Uitvoeringslocaties zijn De Mussen en de buitenveldjes rondom het Buurtcentrum. Iedere donderdag wordt er gewerkt in de teamplayers vergaderruimte op De Mussen en tussendoor vinden er uitvoerende activiteiten (zoals peutergym, fitness en sportmix) plaats.

Werkzaamheden;
Het organiseren en uitvoeren van:
- Wekelijkse sport –en beweegactiviteiten
- Ledenwerving
- Leefstijlbijeenkomsten
- Ontwikkelen van een leefstijltraining (bewegen/gezonde voeding)
- Evenement: Buurtsportvereniging ouder/kind sportdag