Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Organisatie StudentenSport
Bedrijfsnaam: De Haagse Hogeschool - Campus Student Life & Sports
Contactpersoon: Ellen van der Weijden

Omschrijving van het project


We (team Campus) zijn een klein team (4 vaste medewerkers) en zetten ons in voor een optimaal leef- en leerklimaat voor studenten op De Haagse Hogeschool. Team Campus draagt bij aan het succes van studenten door hen met een warm welkom, sport en evenementen te verbinden aan de hogeschool en hun opleiding. Een prettige en veilige studieomgeving draagt bij aan het welzijn en daarmee studiesucces. Team Campus geeft studenten de kans om zich buiten het curriculum verder te ontplooien.

Studentensport op en voor De Haagse Hogeschool studenten (verder) ontwikkelen en uitvoeren is de belangrijkste taak van de adviseur studentensport en de Teamplayers. De Teamplayers ontwikkelen een eigen activiteitenplan voor het hele jaar en gaan direct zelfstandig aan de slag met de uitvoering hiervan. Dit kan een toernooi zijn, een clinic, maar ook demo's, uitjes, etc. Creativiteit is gewenst! Alles ter promotie en ontwikkeling van de hogeschool studentensport.________________________________________
Het resultaat is het zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren van 5 - 10 sportieve activiteiten in en rondom de Haagse voor studenten, het hele jaar door. Het TP team kan daar een eigen invulling aan geven. Daaraan verbonden zit ook de promotie (social media, flyeren), contacten met derden, registratie aanmeldingen etc, dus van A tot Z).

Campus Student Life & Sports is tevens een informatiepunt voor studenten. Studenten komen langs met vragen of ideeen over studentensport/-leven en of het kopen van een sportpas. Je staat dus rechtstreeks in contact met je doelgroep.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De TP ontwikkelen hun eigen activiteitenplan voor het hele jaar en gaan direct zelfstandig aan de slag met de uitvoering hiervan. Dit kunnen toernooitjes zijn, of clinics maar ook demo's, sportieveuitjes, etc. Creativiteit is gewenst! Alles ter promotie en ontwikkeling van de hogeschool studentensport.
Campus Student Life & Sports is tevens een informatiepunt voor studenten. Studenten komen langs met vragen of ideeen over studentensport/-leven, het kopen van een sportpas. Verder speelt het communiceren over de Campus activiteiten een grote rol (social media, posters, narrowcasting).

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


• Meerdere (herhaalbare) sportevents met succesvolle deelname door studenten.
• Groei bekendheid van sportmogelijkheden bij studenten.
• Een goed bezocht sportaanbod op de HHS: groeiend aantal sportpashouders

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Omdat de teamplayers meerdere events mogen organiseren kunnen ze per event leren en verbeterslagen
maken voor het volgende evenement. Tussenproducten zijn:
-Plan van Aanpak met actielijst
-Draaiboek
-Evaluatie (eigen en bij studenten)

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Ontwikkelen en zelstandig uitvoeren van 5 - 10 sportieve activiteiten in en rondom de Haagse voor studenten, het hele jaar door. Dit kan een volleybal toernooi zijn, een hoela hoep cursus of een schaatsuitje, Elke team kan daar een eigen invulling aan geven. Daaraan verbonden zit ook de promotie (social media, flyeren), contacten met derden, registratie aanmeldingen etc, dus van A tot Z).