Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers Jeugdvoetbalopleiding
Bedrijfsnaam: Jeugdvoetbalopleiding
Contactpersoon: Petra van Lith

Omschrijving van het project


De stage biedt jou als student niet alleen de mogelijkheid om een kijkje te nemen in onze (voetbal)keuken, maar zorgt daarnaast ook voor veel variatie en eigen inbreng. Naast het onderzoek wat gericht is om het vergroten van het aantal deelnemers tijdens de jeugdvoetbalactiviteiten en het aantal samenwerkende partners zal jij o.a. als student ook een belangrijke rol spelen bij de organisatie en uitvoering van de jeugdvoetbalactiviteiten.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Persoonlijke ontwikkelingsdoelen presenteren aan groep.
- Onderzoek/analyse naar de organisatie, wat doet Jeugdvoetbalopleiding, wat zijn de Jeugdvoetbalactiviteiten, wie doen er allemaal aan mee, wat zijn de groeimogelijkheden, wat zijn de concurrenten in de markt
- Jeugdvoetbalactiviteiten (mede) organiseren
- Innovatie door ontwikkelen nieuwe producten en diensten

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- Adviesrapport met concrete aanbevelingen op het gebied van uitbreiding deelnemersaantallen en aantal locaties van de jeugdvoetbalactiviteiten.
- Strategie voor succesvolle activiteiten voor de jeugd bij zowel voetbalverenigingen als scholen.
- Overdrachtsdocument gereed voor toekomstige teamplayers.
- Kwalitatief verbeterde jeugdvoetbalactiviteiten mede organiseren bij verenigingen en scholen.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Plan van aanpak maken met alle teamleden
- Concurrentieanalyses: welke partijen zijn actief binnen jeugdvoetbalactiviteiten?
- Actieplan voor promotie van de jeugdvoetbalactiviteiten bij zowel verenigingen als scholen.
- Lijst van mogelijk nieuwe voetbalclubs en scholen voor het organiseren van jeugdvoetbalactiviteiten
- Uitkomst Brain-stormsessies verwerken
- Benaderen van potentiële nieuwe voetbalverenigingen en scholen voor nieuwe Jeugdvoetbalactiviteiten
- Voeren van gesprekken met nieuwe potentiële voetbalverengingen en scholen voor activiteiten
- Innoveren jeugdvoetbalactiviteiten

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Kennismaking met de organisatie en de huidige jeugdvoetbalactiviteiten
- Periodiek overleg/vergadering met Teamplayersgroep
- Taken verdelen binnen Teamplayersgroep
- Coördineren van Teamplayers en aansturen van Teamplayers per activiteit
- Plan van aanpak opstellen met inbreng van alle teamplayers.
- Omgevings- en concurrentie analyses maken
- Functioneringsgesprekken voorbereiden en voeren
- Voortgangsgesprekken voorbereiden en voeren
- Beoordelingsgesprekken voorbereiden en voeren
- Aanbod diensten en producten Jeugdvoetbalopleiding analyseren, innoveren en uitbreiden.
- Werven, coördineren en aansturen van trainers tijdens de jeugdvoetbalactiviteiten
- Toenemende verantwoordelijkheid bij de planning, organisatie en uitvoering tijdens Jeugdvoetbalactiviteiten bij verenigingen en scholen.
- Voetbalclubs en scholen bellen/mailen voor kennismakingsgesprek gericht op Jeugdvoetbalactiviteiten
- Kennismakingsgesprekken voeren bij voetbalclubs en scholen