Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Beweegpartner visie op bewegen
Bedrijfsnaam: Beweegpartner
Contactpersoon: Robert-Jan van der Meulen

Omschrijving van het project


Beweegpartner is de specialist in het verzorgen van bewegingsonderwijs op zowel het p.o., v.o. als s.o. Door onze vernieuwende visie op bewegen zorgen wij er voor dat elk kind op zijn of haar niveau op een plezierige en intensieve wijze uitgedaagd wordt tot bewegen.
Op de ruim 40 scholen en meerdere stichtingen waar wij actief zijn zorgen wij voor kwaliteit, plezier en bewegen binnen een veilig en gezellig klimaat. Intensiteit van de lessen en optimale invulling van de lessen zijn voor ons belangrijk. Met ons team van ruim 20 vakdocenten
delen wij de passie van het bewegen. Bewegen is voor iedereen! We hechten veel waarde aan het teamgevoel van Beweegpartner en nemen een ieder dan ook graag op als gewaardeerd en gerespecteerd onderdeel van ons team.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Het in kaart brengen van de gezonde leefstijl van kinderen op de basisscholen waar wij werkzaam zijn.
Je gaat dit doen door mee te lopen met de vakleerkrachten op één van onze scholen waar zij werken.
- Het in kaart brengen van de sportactiviteiten binnen Alphen tijdens de vakanties.
- Het onderzoek doen naar de verschillende BSO’s in Alphen a/d Rijn en omstreken.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijke waarde van sport, sport inzetten als middel van breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


• Basisscholen hebben vanuit jullie onderzoek en aanbevelen een plan van aanpak gemaakt om een Gezonde School te worden.
• Er zijn succesvolle vakantie activiteiten georganiseerd en kinderen hebben deel kunnen nemen aan wekelijkse beweegprogramma’s.
• Er ligt een marketingplan voor Beweegpartner voor het starten van een sport BSO.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Marketing plan
- Begroting
- Periodisering activiteiten

Samen verder vorm te geven op basis voor geformuleerd einddoel en samenstelling Teamplayers.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


• Onderzoek doen
• Sportlessen/ activiteiten organiseren en uitvoeren
• Partners in werkveld ontmoeten en samenbrengen