Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Kangoeroeproject
Bedrijfsnaam: Stichting The Hahgue Korfball Masters
Contactpersoon: Tymen Mos

Omschrijving van het project


Een leven lang sport en bewegen begint bij op jonge leeftijd al motorisch breed vaardig worden; daar leg je het fundament van de waarop je later de sporter kunt bouwen. Verschillende clubs in Den Haag en directe omgeving hebben dit omarmt. Samen met deze clubs gaan we het beweegaanbod voor 3,5 t/m 6 jarige verder ombouwen naar een aanbod waarin brede motoriek ontwikkelen centraal staat en samenwerking gestimuleerd wordt. Dat krijgen we voor elkaar door de trainers te faciliteren met leuke beweegvormen en opleidingen aan te bieden.

Schooljaar 23-24 laat zien dat de markt hier veel behoefte aan heeft. Door middel van samenwerking op scholen gaan we dit programma onder de aandacht brengen bij de doelgroep en bij gymleerkrachten. Dat doen we door 10 evenementen te organiseren gedurende het schooljaar waarbij we 4000 kinderen van de groepen 1 en 2 uit Den Haag willen bereiken. Ook gaan we langs scholen om clinics te verzorgen.

In dit project heb je verder te maken met een hoop partijen en belanghebbenden, waar je goed inzicht in moet krijgen en rekening mee moet houden. Dit project van onder Stichting The Haghue Korfbalmasters, een stichting bestaande uit een bestuur met professionals die zich inzetten om sportclubs in Den Haag en omgeving klaar te maken voor de toekomst.

Kortom; een project waar je veel mogelijkheden krijgt om je verder te ontwikkelen; je kunt oefenen in het organiseren van sportevenementen, je kan je verder verdiepen in brede motorische ontwikkeling (denk aan het ASM), je krijgt de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij veel verschillende scholen en daarnaast kun je acteren in een omgeving met een hoge 'politieke gevoeligheid'.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Clinics verzorgen op scholen
Organisatie van de sportevenementen

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


=Het introduceren van dit nieuwe sport- en beweegaanbod voor groepen 1 en 2 bij ten minste 50 scholen door middel van het organiseren van 10 sportdagen en het geven van clinics. Hierbij wordt sterk samengewerkt met de Haagse Korfbalclubs om de kans op structureel voortzetten te vergroten.
=Door ontwikkelen van het programma op de club en voortborduren op de eerder aanwezige club;
=Advies over vervolg, weergeven van kansen, van deze promotie-activiteiten

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


=Kloppend en praktisch hanteerbaar draaiboek voor de evenementen
=2 trainingscyclussen van 10 weken gericht op brede motorische ontwikkeling en de nadruk op samenwerking voor leeftijd 3,5 tot 6 jaar die:
1. Aansluit bij het niveau van de huidige trainers (vrijwilligers);
2. Laagdrempelig toegankelijk en uitvoerbaar zijn voor deze trainers;
3. Vernieuwend zijn
="Open dag" organiseren voor de huidige trainers met als doel trainers op te leiden.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Dit Teamplayersproject is onderdeel van een groter project waarin Korfbalclubs in de regio Haaglanden en stichting The Hague Korfbal Masters in participeren. Daarnaast ondersteunen verschillende samenwerkingspartners dit project. Er is een duidelijke taakverdeling in wat de Teamplayers op zullen pakken, echter zal men zich wel bewust moeten zijn van de verschillende belangen. Daarom is het goed als een vertegenwoordiger vanuit de Teamplayers aansluit bij de werkgroep met verschillende partners.

2 trainingscyclussen ontwikkelen van 10 weken met als doel om breed motorisch te ontwikkelen en met de nadruk op samenwerking. Buiten dat de studenten zich moeten verdiepen in de technische inhoud (op ASM gebaseerd), is het ook noodzakelijk om de oefeningen op het niveau van de trainers af te stemmen. De trainers zijn de personen die dit uiteindelijk structureel moeten uitvoeren. Daarom ligt er ook een belangrijke taak in hoe deze informatie aan de trainers wordt verschaft.

Dit programma wordt vervolgens via scholen gepromoot door in ieder geval:
=Schoolsportdag voor groepen 1 en 2 organiseren. De scholen voor groepen 1 en 2 kunnen zich voor een gezamenlijke sportdag aanmelden. Deze sportdag vindt op 1 van de korfbalclubs plaats in regio Haaglanden. Er worden in totaal maximaal 10 van deze sportdagen gepland waarbij we uitgaan van gemiddeld 400 leerlingen per dag. De volledige organisatie van deze sportdag valt in handen van de Teamplayers. De groep studenten hebben zelf contact met korfbalclubs, welke contact heeft met de scholen. Voor begeleiding op de sportdagen zelf wordt gebruik gemaakt van groepen studenten van sport/bewegen en/of HALO. De aansturing van deze studenten wordt door de Teamplayers verzorgd.

=Clinics; deze vinden op scholen plaats. De clinics zijn in eerst instantie ondersteunend aan de sportdagen zodat er een bredere samenwerking met scholen ontstaat. Ze kunnen gedurende de schooldag plaatsvinden, alsook na schooltijd. Het bereiken van de communicatiegroep (ouders) is essentieel bij het geven van clinics. Dit wordt uitgevoerd in overleg met de clubs die het meest dichtbij zijn.

De Teamplayersgroep wordt zo nu en dan ingezet op zaterdag ochtend en in de avonden.