Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers het Beweegloket Den Haag
Bedrijfsnaam: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Soraya Samuels

Omschrijving van het project


Het Beweegloket Den Haag ondersteunt, adviseert, bemiddelt en indien nodig verleent begeleiding aan Hagenaars met een beperking en chronische aandoening bij de zoektocht naar een gepast en verantwoord beweeg/sportaanbod binnen Den Haag.
Met de Teamplayers proberen wij Hagenaars te stimuleren en te motiveren om deel te nemen aan een vitaler leefstijl.

Het Beweegloket Den Haag is in 2017 ontstaan en in samenwerking met zes organisaties, gemeente Den Haag, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Haages Hogeschool (Sportkunde en HALO), ROC Mondriaan Lifestyle, Sport en Bewegen, Basalt Revalidatiecentrum en Sportbelang SGK.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


* Ingezet worden als 'Friend4Sports', tijdelijke sportmaatje voor een beweegcliënt
* Contact leggen met verschillende woonvoorzieningen mbt het organiseren van een beweegcarrousel op locatie
* Social media beheren: Facebook & Instagram

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


* Conclusie(s) en aanbevelingen van het onderzoek
* minimaal twee beweegclinics hebben georganiseerd en uitgevoerd
* Meer bekendheid gecreëerd voor het Beweegloket DH
* Resultaten in kaart gebracht de beweegcarrousel op locatie (wat heeft het opgeleverd)

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


* Jaarplanning
* Aanbod beweegcarrousel
* Plan van aanpak
* programma en plan van aanpak beweegclinics

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


* Onderzoek uitvoeren
* Bedenken en uitvoeren van minimaal twee clinics
* Ingezet worden als 'Friend4Sports', tijdelijke sportmaatje voor een beweegcliënt
* Contact leggen met verschillende woonvoorzieningen mbt het organiseren van een beweegcarrousel op locatie
* Social media beheren: Facebook & Instagram