Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers Sportpark Willem Alexander
Bedrijfsnaam: Stichting Sportpark Willem Alexander
Contactpersoon: Natasja Heijink

Omschrijving van het project


Sportpark Willem-Alexander gelooft in het faciliteren en bevorderen van gezondheid en vitaliteit van onze lokale samenleving. Als bruisend hart in de wijk bewijst Sportpark Willem-Alexander haar toegevoegde waarde door het vervullen van haar maatschappelijke functie en het faciliteren van samen sporten, bewegen en recreëren voor mensen met verschillende achtergronden.

Als sportpark zijn wij onderdeel van het dagelijkse leven van iedereen. Bij ons komen sporters en sportverenigingen tot hun recht en gebeurt er meer dan alleen sporten. Sportpark Willem-Alexander moet het middelpunt van de wijk zijn. Waar mensen samen komen en er levendigheid ontstaat met als doel het in beweging zetten van de omwonenden.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Continueren van de socials (instagram & facebook)
- Marketingwerkzaamheden
- Doorontwikkelen van de website
- PvA opstellen voor het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van P{umptrack activiteiten
- PvA opstellen voor het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van activititeiten voor de interactieve wand in de sporthal.
- PvA opstellen voor het uitvoeren van voetbal/ handbal/ dans toernooi/event
- Activiteiten ondersteuning
- Communicatiemiddelen maken/verspreiden (folders, posters, narrowcasting)
- Onderzoeken waar kansen liggen voor het sportpark om nog meer activiteiten te organiseren op het park.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Sportpark Willem Alexander verwacht dat de Teamplayers als groep samenwerken bij het organiseren van evenementen, ondersteuning bieden in het werkveld en zichzelf professioneel presenteren.
Hierbij worden de documenten verwacht die de studenten van hun opleiding zijn gewend aan te leveren. Denk aan een plan van aanpak, draaiboek en uiteraard de uitvoering.

Wij verwachten ook dat de Teamplayers met eigen input komen en zich ontwikkelen op het gebied professionele communicatie zowel onderling als naar de klanten toe. Hierdoor creëren de Teamplayers een tevreden klant en is de kans groot dat zijn herhaaldelijk naar het sportpark zullen komen.

- Meerdere sportevents/ of lessenreeksen (Pumptrack, interactieve wand en ander toernooi) met succesvolle begeleiding
- Gestelde doelen behaald rondom social media
- Advies schrijven voor de volgende generatie Teamplayers
- Naamsbekendheid vergroten door succesvolle marketingaanpak
- Uitbreiding van ‘traffic’ op het sportpark

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Plan van aanpak
- Draaiboek
- Werving/ promotieplan
- Wekelijkse vergadering vorderingen
- Evaluatie van alle evenementen/ lessenreeks

Globale planning:
September, Oktober : Opstellen Pva, marketingactiviteiten voorbereiden
November: Vergaderen over pva en manier van uitzetten
December/Januari : Werken en begeleiden van gekozen events en voorbereiden van complete lessenreeks/ events + marketingactiviteiten
Februari: Testen en evaluatie eerste onderdelen lessenreeks/ events (feedback en verbeteren)
Maart/April/Mei: Uitvoeren en coördineren verbeterde versie events en lessenreeks
Juni: Conclusies en aanbevelingen schrijven voor volgende generatie Teamplayers

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


De Teamplayers stage dag varieert enorm. Dit is afhankelijk van de verschillende evenementen die gepland staan. Naast de evenementen zijn de studenten bezig met vergaderingen/overdrachten, ondersteuning/controle in het werkveld en dagelijkse werkzaamheden die zich bij het sportpark voordoen.
- Verzorgen van clinics, events of lessen/trainingen
- Verzorgen van promotonele activiteiten
- Werkoverleg; diverse functies als voorzitter/notulist
- Opstellen en uitvoeren Plan van Aanpak
- Opstellen van diverse achterliggende plannen
- Communicatie (divers; denk aan richting scholen/leveranciers/samenwerkingspartners)

Daarnaast krijgen Teamplayers een unieke mogelijkheid om mee te kijken in de bedrijfsvoering van een groot sportcomplex zoals deze.