Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Buurtsportcoach Senioren Den Haag
Bedrijfsnaam: Buurtsportcoach Senioren Den Haag
Contactpersoon: Casy el Bouhnani

Omschrijving van het project


De buurtsportcoach is er voor alle senioren en helpt hen stap voor stap naar een gezonder, fitter leven waarin bewegen en het sociale aspect van bewegen centraal staat. Binnen deze opdracht heb je veel vrijheid om jouw talenten en skills in te zetten. Je krijgt ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en mee te werken en denken met de diverse partners binnen zorg, welzijn, onderwijs en sport. Er zijn unieke plekken waar je gebruik van kan maken zoals een sportdak, een stadstuin en voor de voeding en diëtiek studenten is er een keuken en restaurant aanwezig waar veel mogelijk is. Kortom Den Haag is jouw Playground. Wil jij meemaken en zelf zien wat sport en bewegen met mensen doet? Dan is dit de opdracht voor jou!

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De eerste stagedag staat in het teken van kennismaking, met de wijk en elkaar. Je krijgt een rondleiding in het gebouw waar je het meest zal zijn en we bespreken alle mogelijkheden die daar aangeboden worden. Daarna ga je ook kennismaken met het netwerk. Zorg, welzijn, sport en onderwijs zijn belangrijke samenwerkingspartijen zonder wie de BSC opdracht niet kan draaien.
Vanaf tweede week ga je al aan de slag met de doelgroep senioren en start je met lesgeven. Dit gebeurd in tweetallen zodat je altijd een sparringpartner hebt.
De ochtend bestaat uit een vast programma waarbij iedereen een eigen activiteit heeft: Vitality Club, Balkon beweegsessies, Gymbox training, fietstocht of fietsles en voor de Voeding en Diëtetiek studenten: training Gezonde Keuze (voedingslessen).
In de middag komen we samen op 1 locatie waar samengewerkt kan worden aan de overkoepelende opdracht. Verspreid over het jaar organiseer je ook eenmalige activiteiten en clinics om senioren kennis te laten maken met nieuwe sporten. Zo is er dit jaar een basketbalclinic georganiseerd met The Hague Royals met een gezonde lunch achteraf, een stadswandeling, een wandel estafette met mini bootcamps en is er fietsgym gegeven tijdens de fietsdagen voor senioren. Deze eenmalige activiteiten organiseer je de ene keer zelf met het teamplayers team, de andere keer met een samenwerkingspartner en soms ondersteun je alleen bij de uitvoering.
Naast de focus op bewegen zal er gedurende het jaar ook aandacht besteed worden aan gezonde leefstijl waaronder voeding, ontspannen. En omdat het sociale aspect van bewegen erg belangrijk is binnen de BSC opdrachten zullen er gedurende het jaar ook aantal leuke gezellige bijeenkomsten georganiseerd worden.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- er is een nieuwe duurzame beweegactiviteit voor senioren in de wijk
- de Vitality Club draait zelfstandig zonder beweegcoach
- er is een sportdag voor senioren georganiseerd ter afsluiting
- Voeding en Diëtetiek: cursus Gezonde Keuze uitgewerkt en compleet

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- voor december: er zijn al kennismakingsgesprekken gevoerd met bewoners en alle activiteiten verlopen soepel
- een lichte stijging het aantal deelnemers
- een programma met afwisselende sporten voor het hele jaar (als leidraad, kan tussentijds steeds aangepast worden naar behoefte van wijk) Voor december heeft de eerste clinic al plaatsgevonden
- je bent goed zichtbaar in de wijk voor partners

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- bedenken en inplannen van een divers sport- en beweegactiviteiten
- de lessen uitgewerkte lessen van dit jaar worden nagelopen en waar nodig uitgebreid
- monitoren feedback van deelnemers en activiteiten waar nodig aanpassen naar behoefte van senioren
- organiseren eenmalige activiteiten en clinics waarbij het samenkomen en het sociale aspect centraal staat. (uiteraard in de vorm van beweegactiviteiten)
- PR/Communicatie: onderhouden social media (facebook, instagram, Youtube en website)
- Samenwerken met andere teamplayers teams
- maken een maandelijkse nieuwsbrief voor alle BSC deelnemers
- Schrijven van nieuwsberichten voor de BSC website en persberichten voor de wijkkranten over de werkzaamheden en de successen van de studenten
- verantwoordelijk voor het leidinggeven tijdens de sportactiviteiten (inschrijving deelnemers, administratie, uitvoering, evaluatie)
- overleg momenten: inplannen, voorzitten, opmaken agenda, notuleren (de taken worden gerouleerd zodat alle studenten aan bod komen)
- om de 4 tot 6 weken evaluatiegesprekken voeren met de deelnemers en deze ook zoals uitgelegd zal worden door de BSC vastleggen
- 2 keer per jaar (november en april een tussentijdse evaluatie over de gang van zaken en de reeds behaalde doelen, aandachtspunten en successen
- deelnemen aan een werkgroep op het gebied van leefstijl en/of eenzaamheid je meedenkt, input geeft en de opgehaalde behoefte uit de wijk deelt met de partnerorganisaties
- bijhouden van het overzicht van alle sport en beweegactiviteiten in de wijk zodat daar goed op af gestemd kan worden
- deelnemers op de hoogte houden van alle beweegactiviteiten in de wijk
- beweegspreekuur houden: bewoners informeren, adviseren en toeleiden naar beweegactiviteiten in de wijk
- samenwerken met diverse partners en andere BSC’s
- bijeenkomsten/trainingen volgen om kennis van doelgroep te verbreden, bijv: het signaleren van eenzaamheid, financiële, sociaal maatschappelijke problemen en wat te doen

Voeding en diëtiek studenten (de werklocatie beschikt over een keuken en restaurant)
- De student is leidend in het opzetten van activiteiten die gezonde voeding promoten.
- Is verantwoordelijk voor een bijdrage aan de maandelijks nieuwsbrief over gezonde voeding: denk aan tips om gezond eten makkelijker te maken. Maar ook gezonde recepten
- organiseert met enige regelmaat (afhankelijk van de behoefte) een gezonde lunch voor bewoners
- PR/social media content over gezonde voeding
- voorziet deelnemers van de beweegactiviteiten van advies over voeding voor en na het sporten
- voert 1 op 1 gesprekken met deelnemers die interesse hebben getoond in voeding en/of afvallen en verwijst waar mogelijk door naar de diëtist en/of leefstijlcoach van de huisartsenpraktijk
- bedenkt een korte cursus over gezonde voeding voor bewoners en/of organiseert een kookclubje/kookworkshops
- uitwerken korte cursus gezonde voeding in een lesmap