Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Haagse Senioren in Beweging
Bedrijfsnaam: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Casy el Bouhnani

Omschrijving van het project


Je bent er voor alle senioren en helpt hen stap voor stap naar een gezonder, fitter leven waarin bewegen en het sociale aspect van bewegen centraal staat. Binnen deze opdracht heb je veel vrijheid om jouw talenten en skills in te zetten. Je krijgt ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en mee te werken en denken met de diverse partners binnen gemeente, zorg, welzijn, onderwijs en sport. Er zijn unieke plekken waar je gebruik van kan maken, naast de gymzalen en sportvelden en pleinen, zoals een sportdak en stadstuinen. Kortom Den Haag is jouw Playground. Wil jij meemaken en zelf zien wat sport en bewegen met senioren doet? Dan is dit de opdracht voor jou!

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De eerste stagedag staat in het teken van kennismaking met elkaar. Je krijgt een rondleiding in het gebouw waar je het meest zal zijn en we bespreken alle mogelijkheden die jou aangeboden worden. Daarna ga je ook kennismaken met het netwerk. Zorg, welzijn, sport en onderwijs zijn belangrijke samenwerkingspartijen zonder wie jij als Teamplayer niet kan.
Vanaf de tweede week ga je al aan de slag met de doelgroep senioren en start je met lesgeven en/of plannen en organiseren. Dit gebeurd in tweetallen zodat je altijd een sparringpartner hebt.
De ochtend staat in het teken van bewegen waarbij iedereen een eigen activiteit heeft die voorkomt op de Go Go Den Haag Strippenkaart: Vitality Club, wandelen, fietstocht of fietsles, balsport, vechtsport noem maar op. Wie wat doet wordt in overleg bepaald. In de middag komen we samen op 1 locatie waar samengewerkt kan worden aan de overkoepelende opdracht. Verspreid over het jaar organiseer je ook eenmalige activiteiten en clinics om senioren kennis te laten maken met nieuwe sporten. Zo is er in 20212022 een basketbalclinic georganiseerd met The Hague Royals met een gezonde lunch achteraf, een stadswandeling, een wandel estafette met mini bootcamps en is er fietsgym gegeven tijdens de fietsdagen voor senioren. Deze eenmalige activiteiten organiseer je de ene keer zelf met het teamplayers team, de andere keer met een samenwerkingspartner en soms ondersteun je alleen bij de uitvoering.
Naast de focus op bewegen zal er gedurende het jaar ook aandacht besteed worden aan gezonde leefstijl waaronder voeding, ontspannen. En omdat het sociale aspect van bewegen erg belangrijk is zullen er gedurende het jaar ook aantal leuke gezellige bijeenkomsten georganiseerd worden.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- het overzicht met alle beweegactiviteiten is bijgehouden en up to date
- er is een nieuwe duurzame beweegactiviteit voor senioren in de wijk
- er is een sportdag voor senioren georganiseerd ter afsluiting

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- voor december: er zijn al kennismakingsgesprekken gevoerd met bewoners en alle activiteiten verlopen soepel
- een programma met afwisselende sporten voor het hele jaar (als leidraad, kan tussentijds steeds aangepast worden naar behoefte van wijk) Voor december heeft de eerste clinic al plaatsgevonden
- je bent goed zichtbaar in de wijk voor partners

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- bedenken en inplannen van een divers sport- en beweegactiviteiten
- monitoren feedback van deelnemers en activiteiten waar nodig aanpassen naar behoefte van senioren
- organiseren eenmalige activiteiten en clinics waarbij het samenkomen en het sociale aspect centraal staat. (uiteraard in de vorm van beweegactiviteiten)
- PR/Communicatie: onderhouden social media (facebook, instagram, Youtube)
- bedenken van ludieke acties om senioren te bereiken en in beweging te brengen
- Samenwerken met andere teamplayers teams
- verantwoordelijk voor het leidinggeven tijdens de sportactiviteiten (inschrijving deelnemers, administratie, uitvoering, evaluatie)
- overleg momenten: inplannen, voorzitten, opmaken agenda, notuleren (de taken worden gerouleerd zodat alle teamplayers aan bod komen)
- 2 keer per jaar (december en april een tussentijdse evaluatie over de gang van zaken en de reeds behaalde doelen, aandachtspunten en successen
- bijhouden van het overzicht van alle sport en beweegactiviteiten in de Den Haag zodat daar goed op af gestemd kan worden
- samenwerken met diverse partners