Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Bureau-Sport
Bedrijfsnaam: Bureau-Sport
Contactpersoon: Tom Roovers

Omschrijving van het project


Bureau-Sport verricht achter de schermen veel verschillende werkzaamheden om het mogelijk te maken dat studenten zich in de praktijk zich kunnen ontwikkelen. Je bent dus wekelijks bezig met het onderhouden van het netwerk, het indelen van studenten bij de vele evenementen, het uitbreiden van de stage adressen, het regelen van alle zaken rondom de Teamplayer stages.
Jij wordt het "stage en/of banen gezicht" voor al je medestudenten. Teamplayers zijn herkenbaar, voeren promo acties uit, zorgen dat alle studenten weten wat er te halen is bij Bureau-Sport.
Maar goed om te weten iedere donderdag begint met een koffie/thee/warme choco momentje!
Neem jij de zelfgebakken taart mee?

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Bureau-Sport verricht achter de schermen veel verschillende werkzaamheden om het mogelijk te maken dat studenten zich in de praktijk zich kunnen ontwikkelen. Je bent dus wekelijks bezig met het onderhouden van het netwerk, het indelen van studenten bij de vele evenementen, het uitbreiden van de stage adressen, het regelen van alle zaken rondom de Teamplayer stages.
Jij wordt het "stagegezicht" voor al je medestudenten. Teamplayers zijn herkenbaar, voeren promoacties uit, zorgen dat alle studenten weten wat er te halen is bij Bureau-Sport. Maar goed om te weten iedere donderdag begint met een koffie/thee/warme choco momentje!

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


4. Anders, beschijf onderstaand bij werkzaamheden opdracht

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Verbinden van vraag en aanbod. Zie het als een makelaar van banen en stage in het domein van Sport en Bewegen, voor iedere student een passend aanbod. Je zorgt ervoor dat het aanbod wekelijks zichtbaar is. Je bent in staat om met verrassende acties te komen. Banenmarklt organisren? Prima, maak een plan en voer het uit. Aan het eind van het jaar weet iedereen waar Bureau-Sport voor staat.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- begin oktober sluiten jullie de orientatiefase af met een presentatie
- medio oktober wordt Plan van Aanpak aangeboden aan de opdrachtgever
- medio januari een tussentijdse beoordeling
- medio mei Teamplayer informatie markt + netwerkbijeenkomst
- medio juni FestiFeest

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Het is Teamwork. Samenwerken, motiveren en corrigeren doen we wekelijks. We kijken en houden rekening met de individuele kwaliteiten. We zoeken graag de grens op. Fouten maken moet anders leren we niets!!
Je gaat dus in gesprek met potentiele opdrachtgvers, je legt makkelijk contact met de opleidingen. Niet alleen met de studenten maar ook de docenten neem je mee in je enthousiasme. Jij bent de stagemakelaar!! Omdat leren in de praktijk de beste resultaten oplevert. Daarom kijken we ook naar de kwaliteit. Wil je die onderzoeken? Prima, maak een plan en voer het uit.