Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

E25 Buurtsport
Bedrijfsnaam: E25 Zorg en Welzijn
Contactpersoon: Marc Dijkhuizen

Omschrijving van het project


Als Teamplayer start je in het jongerencentrum in Maassluis om 9:00 uur met een vergadering en een kopje koffie. Met het groepje vergader a.d.h.v. een agenda en stel je met elkaar een actie besluiten lijst (ABL) op wat er moet gebeuren voor deze dag. Tussen het werken aan de evenementen door ga je om 12:00 uur en om 15:00 uur een sport- en spelles geven tijdens de pauze of na schooltijd op een pleintje in de wijk. Dit zorgt voor veel afwisseling tijdens je stage.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De teamplayers starten met onderzoek in de orientatiefase; wat doet de organisatie precies en met welk doel? Daarnaast kunnen de voorbereidingen op het eerste evenement van de Sportexperience van start gaan. Vanaf dag één zullen de teamplayers ook laagdrempelige sportactiviteiten aanbieden op de basisscholen (pauzesport) en in de wijken (naschoolse sport).

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.
• Kinderen leren ondanks verschillen (leeftijd, achtergrond, niveau) om met elkaar te spelen/sporten;
• Jongeren bouwen een band op met de buurtsportcoach;
• De buurtsportcoach signaleert (eventuele problematiek) en ondersteund het kind waar nodig;
• Stimulering van zelfvertrouwen;
• Versterkt de cohesie in de wijk.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Verbetering van de sportparticipatie onder de Maassluise jeugd. De teamplayers uit het jaar 2021-2022 hebben de sportparticipatie onder de basisschoolkinderen in kaart gebracht. De nieuwe teamplayers gaan hierop verder borduren en stellen een realistisch doel met hoeveel % deze sportparticipatie kan verbeteren. Vervolgens worden er concrete acties bedacht en opgezet ter verbetering van deze sportparticipatie.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Organisatie evenementen:
• Sportexperience - de Sportexperience is een evenement in de Kerstvakantie waarbij verenigingen de mogelijkheid hebben om zich te profileren aan de basisschoolkinderen in Maassluis. Dit doen zij d.m.v. clinics met als achterliggende gedachten om de sportparticipatie te verbeteren. De afgelopen jaren nemen gemiddeld 250 kinderen deel aan de Sportexperience.
• Streetwise cup - De Streetwise cup is het voormalig Cruyff court 6v6 toernooi. In Maassluis organiseer je op het Cruyff court het Maassluise kampioenschap voor de leeftijden 10-12 en 13-15 jaar. De winnaar gaat door naar de regiofinale.
• Koningsspelen - de Koningsspelen organiseren de teamplayers op meerdere basisscholen in Maassluis. De sportdag is een leuke dag waarin oudhollandse spellen worden gespeeld a.d.h.v. een doordraaischema en feestelijkheden rondom Koningsdag.
• Gezondheidsdag - de Gezondheidsdag vindt plaats als laatste evenement in juni voor de basisschoolkinderen uit Maassluis. Tijdens een dag vol leuke spelletjes en attracties wordt sport ingezet als middel om de kinderen spelenderwijs wat bij te brengen over een gezonde leefstijl.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


* Sport en spel aanbieden op schoolpleinen en in de wijk  * Geven van pauzesport  * Organiseren en coördineren sportdagen / evenementen  * Wekelijks vergaderen  * Sponsors benaderen  * Onderzoeksrapport opstellen 

De verhouding tussen de werkzaamheden is organiseren evenementen 40%, lesgeven 30% en het organiseren en bedenken rondom het verbeteren van de sportparticipatie is 20%. De overige 10% zijn werkzaamheden die spontaan ontstaan door bijvoorbeeld ontwikkelingen binnen de doelgroep of opdrachten van de gemeente.