Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

RSS Mix & Match 2.0!
Bedrijfsnaam: RacketSportSchiedam (RSS)
Contactpersoon: Wim Reitzema/ Janine Hemmes/ Lianne Verhoeven

Omschrijving van het project


Geef als echte Teamplayer vorm aan RSS Mix & Match 2.0 bij RacketSportSchiedam!

RSS Mix & Match is een door Teamplayers voor de jeugd ontwikkelde vermenging van verschillende (donor)racketsporten (naar het gedachtengoed van het Athletic Skills Model) die afwisselend aangeboden/getraind worden vanuit een strategisch gekozen opbouw van clinic naar lessenreeks naar maandlidmaatschap, met als doel nieuwe jeugdleden te werven en te behouden.

Continueer en verbeter met elkaar het huidige RSS Mix & Match-aanbod en ga voor 2.0!

Breng samen RSS Mix & Match nog meer onder de aandacht, maak zowel de jeugd als de 60-plussers warm voor dit concept en zorg voor een groeiend aantal leden/deelnemers!

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Het werven van nieuwe deelnemers/leden
- Het behouden van bestaande deelnemers/leden

- Continueren en verbeteren van de Mix & Match clinics voor groepen
- Continueren en verbeteren van de Mix & Match inloopmiddagen
- Continueren en verbeteren van de Mix & Match ouder-kind clinics
- Continueren en verbeteren van de Mix & Match lessenreeks
- Doorontwikkelen van het Mix & Match maandlidmaatschap

Onderzoeken waar mogelijkheden liggen bij RacketSportSchiedam om een Mix & Match lessenreeks voor 60-plussers vorm te gaan geven
Onderzoeken waar mogelijkheden liggen bij RacketSportSchiedam om deelnemers te gaan werven voor een Mix & Match lessenreeks voor 60-plussers

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


In juni 2023 heeft RSS 20 Mix & Match Maandleden (jeugd)!

- 12 leden in de leeftijd tot 12 jaar
- 8 leden in de leeftijd 12 tot 18 jaar

In juni 2023 hebben minimaal 30 unieke deelnemers in de leeftijd van 60-plus deelgenomen aan tenminste een van de Mix & Match lessenreeksen!

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- In de tweede week van de Teamplayers-stage start een nieuwe Mix & Match lessenreeks voor jeugd die eerder aan een lessenreeks hebben deelgenomen.

- In de eerste week na de herfstvakantie start de eerste Mix & Match lessenreeks voor 60-plussers.

- Voor de start van de Mix & Match lessenreeks voor jeugd in de periode voorjaarsvakantie - meivakantie heeft RSS 10 Mix & Match Maandleden (jeugd)

- Voor de start van de Mix & Match lessenreeks voor 60-plussers in de periode voorjaarsvakantie - meivakantie hebben reeds 15 unieke deelnemers aan een lessenreeks voor 60-plussers deelgenomen

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Verzorgen van clinics, inloopmiddagen en lessen/trainingen

- Facilitaire ondersteuning:
- Mensen verwelkomen/doorverwijzen
- Telefoon aannemen
- Horecawerkzaamheden
- Schoonmaakwerkzaamheden
- Opruimwerkzaamheden
- Onderhoudswerkzaamheden

- Werken aan kennis van en eigen vaardigheid binnen de verschillende racketsporten