Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

De weg naar meer bewegen en een gezonde vrijwilligersbasis
Bedrijfsnaam: SportUtrecht (Beweegmaatjes)
Contactpersoon: Morgan Bremer

Omschrijving van het project


Het project bestaat uit 3 onderdelen:

1. Je wordt gekoppeld aan 2 wijkbewoners (zoekmaatjes) om wekelijks met ze te bewegen. Op deze manier krijg je zelf een sterk beeld van hoe het Beweegmaatjes proces verloopt en draag je bij aan een gezonde sociale omgeving van deze Utrechters.

2. Je werkt samen met je teamleden aan een plan om het structureel aantrekken en aanhouden van vrijwilligers te waarborgen, evenals de kwaliteit van hulp die de vrijwilligers kunnen bieden te versterken. Dit plan voer je ook uit!

3. Je krijgt de vrijheid om leuke/creatieve ideeën, bedoeld om op korte termijn Utrechters aan het bewegen te krijgen of meer vrijwilligers aan te trekken, in actie te brengen.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Nadat de Teamplayers hebben kennisgemaakt met Beweegmaatjes en haar organisatie, zal elke deelnemer worden gekoppeld aan 2 zoekmaatjes. Op deze manier krijgen de Teamplayers zelf een sterk beeld van hoe het Beweegmaatjes proces verloopt en vormen ze zelf een deel van de oplossing van het probleem.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


We willen mensen stimuleren om op een duurzame manier te bewegen evenals bijdragen aan een gezonde levensstijl en -sociale omgeving. Een gezonde en stabiele vrijwilligersbasis is essentieel om dit te kunnen realiseren. In dit kader is het beoogde eindresultaat:

Aan het eind van de Teamplayers stage heeft het team een plan in gang gezet dat ervoor zorgt dat het structureel aantrekken en aanhouden van vrijwilligers gewaarborgd wordt, evenals de kwaliteit van hulp die de vrijwilligers kunnen bieden wordt versterkt.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Plan van aanpak:
In het kader van het te behalen eindresultaat is het van belang dat in eerste instantie een plan van aanpak wordt gemaakt van de manier waarop het eindresultaat behaald gaat worden.
- Het plan (bijvoorbeeld: Marketingplan/Communicatieplan/Adviesrapport):
Naar aanleiding van het plan van aanpak, zal er een rapport/plan worden gemaakt van hoe de gewenste situatie precies bereikt zal gaan worden.
- Uitvoering:
Aan het einde van het plan worden alle stappen weergeven die de Teamplayers in de laatste maand(en) zullen zetten om de gewenste situatie te bereiken.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Zo ziet een dag voor een Teamplayer eruit:
09:30 – 11:30: Projectoverleg, werken aan Plan van Aanpak -> marketingplan / adviesrapport
11:30 – 12:00: Gezamenlijke bespreking voortgang
12:00 – 12:30: Lunchen
12:00 – 16:00: 2x 1 uur sporten met een beweegmaatje + reistijd