Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Haagse Schoolsport Olympiade (HSSO)
Bedrijfsnaam: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Lisette van Iterson

Omschrijving van het project


De Haagse Schoolsport Olympiade is een grootschalig tweedaags sportevenement in Olympische sferen voor groep 8 leerlingen van Haagse basisscholen. Aan de laatste editie (2019) namen circa 1500 leerlingen per dag deel op en rond de Sportcampus Zuiderpark. Hoe ziet de opdrachtgever de HSSO:
- Flitsende opening
- Soepel verlopend programma met minimaal 1 vernieuwende centrale sport en enthousiaste begeleiding
- Betrek sportbonden en -verenigingen plus sportcoördinatoren (met het oog op blijvend sporten, sportparticipatie, bevorderen vitaliteit)
- Koppeling gezonde leefstijl/vitaliteit
- Thema combineren met aankleding en sponsoring
- Koppeling met (topsport)evenement in 2023
- Blije kinderen uit groep 8: met plezier in beweging (competitief element en fairplay)
- Korte krachtige prijsuitreiking en sluiting

Extra opdracht: de organisatie en uitvoering van een "test" evenement op de Sportcampus eind 2022. En het verder door ontwikkelen van een monitoringssysteem.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Inlezen, bv. overdrachtsdocument
- Elkaar leren kennen
- Brainstormen tussenevenement rond kerst
- Droom ideale HSSO vormgeven
- Thema bedenken; doortrekken in sporten/aankleding
- Overlegstructuur, wie doet wat, grove planning maken
- Plan van aanpak in concept zowel voor tussenevenement als HSSO

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Geslaagde HSSO voor alle leerlingen uit groep 8 van de Haagse basisscholen:
- Flitsende opening
- Soepel verlopend programma met minimaal 1 vernieuwende centrale sport en enthousiaste begeleiding
- Betrek sportbonden en -verenigingen plus sportcoördinatoren (met het oog op blijvend sporten, sportparticipatie, bevorderen vitaliteit)
- Koppeling gezonde leefstijl/vitaliteit
- Thema combineren met aankleding en sponsoring
- Koppeling met (topsport)evenement in 2023
- Blije kinderen uit groep 8: met plezier in beweging (competitief element en fairplay)
- Korte krachtige prijsuitreiking en sluiting

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Plan van Aanpak HSSO; daarbij ondersteunende plannen/projectactiviteiten m.b.t. onder andere:
* Communicatie en PR
* Logistiek
* Financiën
* Sponsoring
* Veiligheid

- Tussenevenement rond kerst

- Plan van aanpak: blijvend bewegen/sportparticipatie/sportstimulering/vitaliteit
- Opstelling documenten betreft:
* Planning
* Inschrijving scholen
* Vernieuwende sport; contacten sportbonden en -verenigingen plus sportcoördinatoren (zowel voor HSSO als tussenevenement)
* Spellenboek
* Gezonde leefstijl/voeding
* Begroting/Financiën/Sponsorwerving
* Draaiboek HSSO
* Overdrachtsdocument voor nieuwe Teamplayers
* Evaluatie richting de scholen

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Werkoverleg; diverse functies als voorzitter/notulist
- Opstellen en opvolgen Plan van Aanpak
- Opstellen van diverse achterliggende plannen
- Communicatie (divers; denk aan richting scholen/leveranciers/samenwerkingspartners)
- Financiën (o.a. begroting maken, offertes bijhouden)
- Logistiek (denk aan zaalhuur, licht en geluid, routeplan, noodplan, EHBO)
- Sponsorwerving
- Bedenken spellen; maken spellenboek incl. materialenlijst
- !Organisatie en uitvoer evenement!