Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Haagse Schoolsport Olympiade (HSSO)
Bedrijfsnaam: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Mick Toet

Omschrijving van het project


De Haagse Schoolsport Olympiade (HSSO) is een grootschalig tweedaags sportevenement in Olympische sferen voor groep 8 leerlingen van Haagse basisscholen. Aan de laatste editie (2022) namen circa 1500 leerlingen per dag deel op en rond de Sportcampus Zuiderpark. Het doel van de HSSO is om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen waarbij minimaal één vernieuwende/onbekende sport centraal staat, er aandacht is voor gezonde leefstijl/ vitaliteit én de uitdaging is om kinderen te enthousiasmeren om sporten en bewegen in hun dagelijkse routine op te nemen.

Extra opdracht: de organisatie en uitvoering van een "test" evenement op de Sportcampus eind 2023.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Inlezen, bv. overdrachtsdocument
- Elkaar leren kennen
- Brainstormen tussenevenement
- Droom ideale HSSO vormgeven
- Thema bedenken; doortrekken in sporten/aankleding
- Overlegstructuur, wie doet wat, grove planning maken
- Plan van aanpak in concept zowel voor tussenevenement als HSSO

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Geslaagde HSSO voor alle leerlingen uit groep 8 van de Haagse basisscholen:
- Flitsende opening
- Soepel verlopend programma met minimaal 1 vernieuwende centrale sport en enthousiaste begeleiding
- Betrek sportbonden en -verenigingen plus sportcoördinatoren (met het oog op blijvend sporten, sportparticipatie, bevorderen vitaliteit)
- Koppeling gezonde leefstijl/vitaliteit
- Thema combineren met aankleding en sponsoring
- Koppeling met (topsport)evenement in 2023
- Blije kinderen uit groep 8: met plezier in beweging (competitief element en fairplay)
- Korte krachtige prijsuitreiking en sluiting

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Plan van Aanpak HSSO; daarbij ondersteunende plannen/projectactiviteiten m.b.t. onder andere:
* Communicatie en PR plan
* Logistiek
* Financiën
* Sponsoring
* Veiligheid

- Tussenevenement

- Plan van aanpak: blijvend bewegen/sportparticipatie/sportstimulering/vitaliteit
- Opstelling documenten betreft:
* Planning
* Inschrijving scholen
* Vernieuwende sport; contacten sportbonden en -verenigingen plus sportcoördinatoren (zowel voor HSSO als tussenevenement)
* Spellenboek
* Gezonde leefstijl/voeding
* Begroting/Financiën/Sponsorwerving
* Draaiboek HSSO
* Overdrachtsdocument voor nieuwe Teamplayers
* Evaluatie richting de scholen

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Werkoverleg; diverse functies als voorzitter/notulist
- Opstellen en opvolgen Plan van Aanpak
- Opstellen van diverse achterliggende plannen
- Communicatie (divers; denk aan richting scholen/leveranciers/samenwerkingspartners)
- Financiën (o.a. begroting maken, offertes bijhouden)
- Logistiek (denk aan zaalhuur, licht en geluid, routeplan, noodplan, EHBO)
- Sponsorwerving
- Bedenken spellen; maken spellenboek incl. materialenlijst
- !Organisatie en uitvoer evenement!