Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland
Bedrijfsnaam: Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland
Contactpersoon: Joey Toet

Omschrijving van het project


Als Teamplayer student ga jij volledig meedraaien bij het Jeugdfonds met als doel meer kinderen in armoede een kans geven op sport en cultuur. Jouw werkzaamheden zijn heel divers en je krijgt veel vrijheid. Je zal aan de slag gaan met het project Cultuur@Cruyffcourts. Hierin laat je kinderen kennismaken met cultuuractiviteiten op een Cruyffcourt. Zo maken we cultuur zichtbaar in de wijk en brengen we sport en cultuur samen.
Is er thuis onvoldoende geld om met de activiteit door te gaan na de kennismakingslessen? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur de kinderen helpen. Het fonds betaalt voor deze kinderen dan de contributie.
Van begin tot eind ben jij verantwoordelijk voor financiering, communicatie en uitvoering van het project. Je schakelt met de gemeente, cultuuraanbieders, scholen en andere lokale organisaties om het project tot een succes te maken. In de stage krijg je veel vrijheid, verantwoordelijkheid en moet je als groep zelfstandig kunnen opereren. Uiteraard ontvang je de benodigde begeleiding, maar zonder jullie inzet geen event!
Meer weten over Cultuur@Cruyffcourts? Kijk dan op www.cultuurcruyffcourts.nl

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


• Het bereiken van kinderen en jongeren uit de doelgroep
• Het toetsen en de administratieve verwerking van aanvragen
• Het werven van intermediairs, sportverenigingen en cultuuraanbieders
• Het ondersteunen van intermediairs, sportverenigingen en cultuuraanbieders
• Informatieve ondersteuning intermediairs, sportverenigingen en cultuuraanbieders
• Opstellen van een stakeholderslijst
• Aanleveren content voor social media kanalen

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


1. De organisatie van een Cultuur@CruyffCourt evenement. Inclusief plan van aanpak, projectplan, evaluatie etc.
2. Een plan waarmee er binnen een bepaalde gemeente meer kinderen uit de doelgroep worden bereikt. Dit kan d.m.v. van verschillende eindresultaten. Denk hierbij aan: Onderzoeksplan, Sponsorplan, Plan voor fondsenwerving.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


• Intermediairs werven waardoor het aantal intermediairs toeneemt
• Social mediawerkzaamheden oppakken waardoor het aantal volgers toeneemt
• Stakeholderlijst van een gemeente opstellen
• Stakeholderlijst opstellen van vermogensfondsen
• Stakeholderlijst opstellen van basisscholen

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Meelopen in de procedure van het aanvragen voor het Jeugdfonds.
In de eerste weken van de stage hebben de Teamplayers nog geen kennis van de procedure voor het beoordelen van aanvragen die het Jeugdsportfonds binnen krijgt. De lijst met handelingen die de Teamplayers moeten volgen zijn uitgeprint en zij kunnen de handelingen stap voor stap volgen.

Aanvragen beoordelen
Het Jeugdfonds Sport & Cutluur ontvangt jaarlijks meer dan 8000 aanvragen voor ondersteuning. Dit wordt verwerkt in een systeem waar alle aanvragen worden bijgehouden.

Ondersteunen van partners
Het ondersteunen van alle partners zoals intermediairs, sportverenigingen en cultuuraanbieders. Actief contact onderhouden met partners waardoor er oplossingen worden gevonden waarmee het fonds meer kinderen kan bereiken.

Content aanleveren voor social media kanalen
Het fonds maakt gebruik van verschillende social media kanalen, de studenten kunnen hiervoor content maken en aanleveren/zelf plaatsen.