Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

VITTR
Bedrijfsnaam: Vitaliteitsburo SAM
Contactpersoon: Randy Rijke

Omschrijving van het project


Hoe zorg je voor een gezonde werkomgeving met vitale medewerkers? Met deze uitdagingen als uitgangspunt is op initiatief van gemeente Den Haag in 2015 het platform Fitste Bedrijf van Den Haag opgericht. Een jaar later is het platform omgetoverd tot een kennisnetwerk gecoördineerd door SAM. In juni 2020 vierden we ons vijfjarig lustrum vanwege de Corona maatregelen met een digitaal magazine. Vanaf januari 2022 heet dit kenniswerknet VITTR en maken we een grote vervolgstap samen met alle deelnemers.

VITTR is een community in de regio Haaglanden voor vitaliteitsprofessionals van (middel) grote bedrijven en overheid die een positieve bijdrage willen leveren aan het fitter en vitaler maken van medewerkers. Met als doel een gezonde werk- en leefstijl en meer werkplezier. We brengen managers en andere vitale professionals samen om geïnspireerd te worden, te leren en samen te creëren. We focussen ons op actualiteiten, praktijkervaring en wetenschap. Dit doen we door het organiseren van diverse bijeenkomsten zoals de VITTR-borrels, VITTR-tafels en de VITTR Games. We hebben voor de komende drie jaren uitdagende plannen: groei in kwantiteit en kwaliteit.

VITTR is een energiek project, vol met kansen en uitdagingen, waarbij regie en autonomie wordt gestimuleerd en het is het enige project in het bedrijfsleven.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Mee helpen organiseren van de verschillende activiteiten (10 per jaar), communiceren (bloggen, vloggen, nieuwsbrief, magazine, update website, etc.), onderzoek naar trends en ontwikkelingen in NL en de wereld, vergroten van het netwerk, behoefte onderzoek, organiseren VITTR Games, contact met het netwerk en de kennispartners, VITTR on tour, etc.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


1. Groei in kwaliteit en kwantiteit van de community VITTR door communicatie.
2. VITTR programma ontwikkeld voor 2022/2023: vitaliteitsbijeenkomsten, dialogen, masterclasses.
3. VITTR Games georganiseerd waarbij minstens acht organisaties (160 medewerkers) hebben deelgenomen.
4. Minstens zes bedrijven hebben deelgenomen aan een VITTR on tour programma (gedurende een jaar komen we regelmatig op de werkvloer)
5. Een overdrachtsdocument voor SAM en de nieuwe teamplayers.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Communicatiestrategie ontwikkeld
VITTR On Tour programma uitgerold
Naamsbekendheid VITTR vergroot
Vitaliteitsbijeenkomsten georganiseerd
Database met sprekers ontwikkeld
Partners geworven
Challenge bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd
Behoefte onderzoek

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Ontwikkelen, onderzoeken, organiseren, coördineren, uitvoeren, samenwerken, acquisitie, evalueren, metingen, etc.
De teamplayers krijgen de vrijheid om zelf de regie te pakken.