Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Incluzio Leiden
Bedrijfsnaam: Incluzio Leiden
Contactpersoon: s.angoelal@rijnlandbeweegt.nl

Omschrijving van het project


Incluzio Leiden is een zorg- en welzijnsorganisatie in Leiden. Leiden is verdeeld over 7 wijken. Per wijk is er een integraal team die de wensen en behoeften van de desbetreffende wijk analyseert. Met de resultaten worden er activiteiten georganiseerd voor de doelgroep van 0 t/m 100 jaar.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Activiteitenbegeleiding
- Wensen en behoefte onderzoek
- Wijkanalyse

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- Door de studenten worden innoverende activiteiten opgezet op basis van de wensen en behoeftes
- In 2 buurthuizen worden vitaliteitsmarkten opgezet

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Wensen en behoeftes onderzoek
- Plan van aanpak t.o.v. de vitaliteitsmarkten
- Structuur, waarden en normen van Incluzio Leiden

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


De Teamplayers hebben elke donderdag een activiteit in een wijk die begeleid moet worden. Daarnaast zijn ze bezig met het opzetten van twee vitaliteitsmarkten (vanuit het Sportakkoord). Naast deze werkzaamheden hebben de Teamplayers een analyserende functie: constant met bewoners in gesprek gaan over de wensen en behoeftes van de wijk.