Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers op voortgezet praktijkonderwijs
Bedrijfsnaam: Gemeente Nissewaard
Contactpersoon: Adriaan Spaans

Omschrijving van het project


In de eerste weken ben je met je team vooral aan het kennismaken. Je maakt verder kennis met je collega teamplayers, maar ook met de opdrachtgevers vanuit de gemeente en de doelgroep. Als kennismaking ga je meekijken op het speciaal onderwijs tijdens de Kick-Off.
De Kick-off zijn verschillende dagen waarbij sport- en beweegaanbieders naar de scholen komen en clinics aanbieden om kinderen bekend te maken met het sportaanbod. Je rol is dan vooral kennismaken. Na de kennismaking gaan jullie aan de slag met een onderzoek naar de achtergrond van het probleem en passende interventies. Vervolgens schrijf je een plan van aanpak voor de stage. Tot slot en het doel van de teamplayersstage is dat je een vitaliteitsprogramma uitvoert op basis van eigen gekozen interventies op het praktijkonderwijs.
Oké, dat ging best wel snel, nu even in stappen:

(voor) Onderzoek:
Zoals Neil Armstrong ooit zei: ‘research is creating new knowlegde’. In het onderzoek verzamel je gegevens om zicht te krijgen op het probleem.
De vraag die je gaat beantwoorden is: hoe is het gesteld met de gezondheid van leerlingen op praktijkonderwijs onderwijs in relatie tot de leerlingen die geen praktijkonderwijs?
De uitkomsten van het onderzoek zijn leidend in het zoeken van oplossingen (lees interventies).

Plan van Aanpak:
Op basis van de resultaten van het onderzoek ga je een plan van aanpak schrijven voor de opdracht. Je zoekt de juiste interventies bij het probleem. Een interventie is een doelbewuste ingreep om een bepaalde zaak te verbeteren. In het plan komt een beschrijving van de interventies met een daarbij horende planning en begroting. Ook een rol en taakverdeling van het team wordt beschreven in het plan.

Uitvoeren van de interventies:
De gekozen interventies samen maakt het vitaliteitsprogramma wat je gaat uitvoeren op het praktijk onderwijs. Tijdens de uitvoering denk je met elkaar na over welke kwaliteiten bij welke teamplayer past. Kortom je gaat op zoek naar de kwaliteiten van het team en zet deze optimaal in. Met deze aanpak werk je als team op een prettige manier samen. Met elkaar maak je de voorbereiding op de sprong en met elkaar kun je het hoogst haalbare halen.

Wat heeft gemeente Nissewaard te bieden?
Gemeente Nissewaard zorgt ervoor dat je de middelen krijgt die je nodig hebt. Denk daarbij aan een werkruimte en digitale middelen mocht dat nodig zijn. Ook zijn er middelen aan te vragen voor het uitvoeren van de interventies. Tot slot en niet onbelangrijk krijg je een vergoeding voor de stage.

Solliciteren
Hé! Jij daar, ga jij altijd voor het hoogst haalbare?
Javier Sotomayor ieder geval wel. Met twee wereldrecords op zijn naam wordt hij gezien als beste hoogspringer aller tijden. Word jij de beste hoog springende Teamplayer aller tijden in Nissewaard? Durf jij de sprong aan?

Solliciteer dan voor deze opdracht en ga voor een topprestatie in het speciaal onderwijs.
Vragen over het project? Bel dan 06 12540993

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- kennismaken met elkaar;
- kennismaken met de organisatie (kijken bij de organisatie van de Kick Off);
- Starten met verkennend onderzoek.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- Doel is dat 150 leerlingen kennis maken met sport- en beweegaanbod;
- Van deze 100 leerlingen schrijven zich 25 leerlingen in bij het aanbod;
- Leerlingen nemen kennis van gezonde keuzes op het gebied van voeding en drinken op school.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Verkennend onderzoek;
- Plan van aanpak;
- De beschreven interventies uitvoeren;
- De beschreven interventies evalueren.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Onderzoeken;
- Interventies uitdenken, beschrijven en uitvoeren;
- Evaluaties uitdenken en uitvoeren.