Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

AC Sparring
Bedrijfsnaam: Gemiva - SVG, AC Sparring
Contactpersoon: Melissa Pijl

Omschrijving van het project


Sparring is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het activiteitencentrum is gevestigd op de begane grond van een appartementencomplex in Den Haag en biedt plaats aan ongeveer 60 cliënten per dag. Hier kan gebruik gemaakt worden van een breed aanbod van educatieve, recreatieve, sportieve en creatieve activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn: sport, diverse vormen van handvaardigheid, muziek, yoga, computerbezigheden, koken en bakken, tuinieren, cursussen op allerlei gebied, recreatie en gespreksgroepen.


Het Teamplayer project wordt verdeeld in 3 periodes.
De 1e periode zal van september tot aan halverwege oktober lopen. Hierin krijgen jullie de mogelijkheid om Sparring te ontdekken, de cliënten te leren kennen, de activiteiten leren kennen en het allerbelangrijkste je plekje vinden.
De 2e periode zal lopen van halverwege oktober tot eind december. In deze periode zullen jullie een december activiteit organiseren.
De 3e periode zal lopen van januari tot aan juni, tijdens deze periode staat het organiseren van de sportweek centraal. Ook zal er in deze periode een extra opdracht naast lopen, het organiseren van een lente evenement en het aanschaffen van een Quatrrobike door middel van Sponsoring.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De Teamplayers kunnen vanaf dag 1 starten met het contact maken en het leren kennen van de medewerkers, cliënten en activiteiten. Vanuit daar kan er onderzoek gedaan worden naar de wensen en behoeftes, waar ze de rest van het jaar op verder kunnen borduren.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Het eindresultaat zal de AC Sparring Sportweek zijn zijn. Dit is een grootschalig evenement dat de gehele week zal duren, waarin er iedere dag vernieuwende sporten en uitjes aangeboden worden voor de cliënten.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- December evenement (Denk aan kerst evenement)
- Lente evenement
- Sponsoring/ aanschaf quatrobike

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Ochtend: Begeleiden van een sportgerelateerde activiteit. Dit kan 1 op 1 begeleiding in de fitness zijn, de fitness groepsactiviteit of zwemmen.
Lunch: Hulp bij eten/ drinken van de cliënten
Middag: In de middag ga je als Teamplayers groep gezamenlijk in kantoor werken aan de voorbereidingen van de evenementen.