Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Ren4Sport
Bedrijfsnaam: Ren4sport
Contactpersoon: Dylan Rovers

Omschrijving van het project


Voor ons bedrijf zijn we dit jaar opzoek naar enthousiaste studenten die naast uitvoerende werkzaamheden ook onderzoek willen doen naar het volgende:

- Onderzoek doen naar de mogelijkheden naar en het organiseren van sport en spel 6-kampen in de regio Den Haag en omstreken, als onderdeel van de commerciele activiteiten van Ren4Sport.
- Senioren fit onderzoek naar een geschikte locatie en het opstellen en uitvoeren van een sport-en begweegprogramma
- Onderzoek naar en verbeteren van Social Media kanalen

Mede door de sterke groei van ons bedrijf m.b.t. tussenschoolse opvang op basisscholen en BSO diensten willen we meer organisaties/verenigingen aan ons verbinden om zo de kwantiteit van sportevenementen te verhogen (uitbreiden van commerciele activiteiten)

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De eerste stagedagen zullen we vooral bezig zijn met kennismaken van elkaar, maar de studenten ook met de school. Ook zullen ze de TSO draaien en collega`s leren kennen.
De opdracht word specifieker gemaakt en er worden maand/ jaarplanningen gemaakt.
Ook krijgen de studenten de kans om onderzoeken die al gedaan zijn , in te zien en hier eventueel een vervolgplan van te maken,

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en).

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Aan het eind van de stageperiode , willen wij over minimaal groeien met èèn (1) vaste locatie beschikken waar wij de buurt/scholen en de wijk samen hebben gebracht en Sport-6kampen kunnen organiseren. Wij willen samenwerkingen met verenigingen, zodat wij op terreinen terecht kunnen met uiteindelijk een goede samenwerking met de vereniging en een commercieel doel voor Ren4Sport.
Ook willen we uitbreiden met èèn seniorenfit locatie , dit kan zijn in een verzorgingstehuis, maar verenigingen kunnen hier ook een grote rol in betekenen. De Teamplayers krijgen de opdracht om hier onderzoek naar te doen en vervolgens de gestelde uitbreiding te realiseren.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Hoe kan de social-media van Ren4Sport verbeterd worden?
Hoe kunnen wij ons verhuurmateriaal beter promoten?
Hoe zet je LinkedIn in om nieuwe personeelsleden te werven?

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Onderzoek naar + organiseren van sport en spel 6-kampen
Welke scholen/wijken/verenigingen zijn er in regio Den Haag en waar is het voor Ren4sport interessant dit te organiseren , dit is voornamelijk een commercieel doel. Daarnaast organiseren de studenten ook de sportdag en maken zij een draaiboek.