Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Moef
Bedrijfsnaam: Ipse de Bruggen
Contactpersoon: Robbie Notenboom

Omschrijving van het project


Uit het onderzoek genaamd GOUD kwam naar voren dat onze cliënten te weinig bewogen. Hieruit is het beweeg programma Moef ontstaan. Het doel van Moef is cliënten meer te laten bewegen. Dit gebeurd onder andere door het organiseren van evenementen en extra beweegmomenten die worden toegevoegd aan hun dagprogramma's. Moef is eigenlijk altijd in ontwikkeling waardoor de nieuwe ideeën aan het programma kunnen worden toegevoegd. Voeding staat in verbinding met bewegen en daarom is dit ook een onderdeel van Moef. Gezonde voeding komt terug in de evenementen en in de beweegvormen die worden aangeboden.

Overzicht taken teamplayers:
Lesgeven op dagbestedingen aan mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking
Moef digitaliseren
Onderzoek doen naar Moef in de praktijk
Evenementen organiseren 6x voor ongeveer 100 mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking
Cliënten begeleiden naar g verenigingen in de gemeente

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?Kennismaken met de doelgroep en activiteiten verzorgen voor de doelgroep. Organiseren van evenementen en onderzoek doen naar de vraag vanuit de dagbesteding omtrent Moef activiteiten.

Lesgeven op de dagbestedingen

Verder uitbouwen van het wandelproject van het vorige teamplayers team.

Het bezoeken van locaties, waar Moef al vorig schooljaar van start is gegaan voor nazorg.

Bedenken van Evenementen en deze plannen

Digitaliseren van Moef, youtibe kanaal, filmpjes opnemen, promoten

Cliënten informeren/ deel te nemen aan g verenigingen in de gemeenteOp welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


6 evenementen georganiseerd, en uitgevoerd
Nieuwe beweegtools ontwikkelen
Preventief gezond leven onder de aandacht brengen
Moef meal verder ontwikkelen

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Wandelroutes ontwikkelen
Evenementen
Beweegprogramma opzetten dagbestedingen

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers

Lesgeven op dagbestedingen aan mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking
Moef digitaliseren
Onderzoek doen naar Moef in de praktijk
Evenementen organiseren 6x voor ongeveer 100 mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking
Cliënten begeleiden naar g verenigingen in de gemeente