Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers BSV De Mussen
Bedrijfsnaam: BSV De Mussen
Contactpersoon: Mandy Duyvestyn Martin Breas

Omschrijving van het project


Buurtsportvereniging (BSV) De Mussen is opgericht in 2015 en is onderdeel van het oudste buurtcentrum van Nederland. De Mussen is een eigentijds en bruisend buurtcentrum in het hart van de Schilderswijk met een veelzijdig activiteitenaanbod. In de Schilderswijk blijft de sportparticipatie achter bij het landelijke gemiddelde. De BSV wilt hier verandering in brengen door activiteiten op het gebied van sport & gezondheid op verschillende niveaus aan te bieden voor jong en oud. Op deze manier krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen op sportief gebied. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in de Schilderswijk. Daarnaast worden er gedurende het jaar verschillende evenementen georganiseerd zoals een sportkamp, een grootschalig eindfeest met een gezondheidsmarkt en toernooien. Ook worden er samenwerkingen gestart, een voorbeeld is het traject 'Leven als een ADO prof', in samenwerking met ADO in de Maatschappij.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


1. Voetbaltraining
2. Ouder-peutergym
3. Buurtverkenning
4. Klein buurtonderzoek naar gezondheid, sportparticipatie, sport-en beweegaanbieders

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Rode lijn
1. Voetbaltraining voortzetten, minimaal 40 leden behalen
2. Ouder-peutergym voortzetten, minimaal 10 peuters met ouders

Groene lijn
1. Sportkamp in Otterlo organiseren
2. Traject ‘Leven als een ADO prof’ in het najaar en voorjaar i.s.m. ADO in de Maatschappij opzetten voor kinderen uit de wijk
3. Ledenwerving door middel van sportclinics op basisscholen in de wijk, minimaal 6 scholen (meerdere clinics geven op de scholen aan verschillende groepen)
4. Drie toernooien organiseren
5. Sportief en gezond eindfeest begin juni organiseren (voor 150-200 kinderen en 50 volwassenen)
6. Eén dag van iedere schoolvakantie sportactiviteiten organiseren in het vakantieprogramma van De Mussen
7. Het ontwikkelen van een leefstijltraining voor ouder en kind


Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


-Begin oktober buurtverkenning en buurtonderzoek afronden en presenteren
-40 Leden bij voetbal in Q4 behaald
-10 peuters met ouders in Q4 behaald
-2 Trajecten ‘Leven als een ADO prof’ opzetten, één in het najaar en één in het voorjaar
-Sportkamp draaiboek versie 1 inleveren in februari, versie 2 begin maart
-Clinics basisscholen minimaal 3 scholen in 2022 en 3 scholen in 2023
-Drie toernooien organiseren; één in 2022 en twee in 2023
-Eindfeest draaiboek versie 1 in maart, versie 2 in april inleveren
-Iedere schoolvakantie één dag sportactiviteiten in het vakantieprogramma organiseren
-Leefstijltraining opzetten voor januari 2023 (programma, samenwerkingspartner(s), werving, promotie)

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Het stagemoment is iedere donderdag van 11:00 tot 18:00 uur en een aantal dagen tijdens de schoolvakanties (zie omschrijving) .Hoofdlocatie is buurtcentrum De Mussen. Uitvoeringslocaties zijn De Mussen en sportcentrum de Houtzagerij (op loopafstand van elkaar). Iedere donderdag wordt er gewerkt in de teamplayers vergaderruimte op De Mussen en tussendoor vinden er uitvoerende activiteiten (zoals peutergym en voetbal) plaats.

Werkzaamheden;
Het organiseren en uitvoeren van:
- Wekelijkse sport –en beweegactiviteiten
- Sportclinics op basisscholen
- toernooien
- sportkamp in Otterlo
- Traject ‘Leven als een ADO prof’
- Evenement: Buurtsportvereniging eindfeest